Många vet att de kan förvänta sig fantastiska landskap när de går Herajärvirundan, men blir förvånade över hur mycket tid den krävande leden tar i anspråk. Det är bra att förbereda sig genom att bekanta sig med beskrivningen av leden och till exempel skaffa Kolis utflykts- och servicekarta (koli.fi, på finska). Det är endast tryggt att röra sig på leden under den snöfria tiden av året. Kontrollera alltid förhållandena (på finska) innan du ger dig ut på leden.

Terrängens svårighetsgrad
Vandringens längd
Dragflotte och vajer för vadande
Säkerhet
Kontrollera före vandringen
Ledmarkering och kartor
Ledens start- och slutpunkter
Avstånd och tider
Dricksvatten
Inkvartering
Måltider
Får jag göra upp eld?
Sällskapsdjur med på vandring
Användbara länkar

Terrängens svårighetsgrad

Herajärvirundan är krävande på grund av höjdskillnader. Längs leden finns tunga uppförsbackar och branta nedförsbackar. På sina ställen gör stenar och rötter stigen ojämn. Längs leden finns en dragflotte, en vajer som underlättar vadande samt spångar och broar över fuktiga platser, bäckar och åar. Man kan gå Herajärvirundan under den snöfria tiden. Vintertid kan du gå med snöskor längs de markerade lederna i Koli nationalpark.

För att gå leden räcker det om man har god grundkondition, kan läsa en karta och har hjälpliga vildmarksfärdigheter. Vandringsstavar kan också vara till hjälp. Leden är inte tillgänglig på grund av höjdskillnaderna i terrängen. För nybörjarvandrare är den 3–19 km långa rundslinga Kiehinenrundan mer lämplig. I Koli nationalpark finns också andra korta lättframkomliga leder. Det är lätt att följa leden som markerats med blåa färgklickar och skyltar i terrängen, men för säkerhets skull är det bra att ha med sig Kolis utflykts- och servicekarta och en kompass.

Den mest krävande delen av leden är väster om Herajärvi. En del av de branta uppförs- och nedförsbackarna kan man ta sig runt genom att ta en annan väg. Om du avviker från rutten ska du alltid kontrollera att du inte genar över en privat gård. Mellan Ryläys-Kiviniemi kan man istället för att ta sig upp på Kolinvaara välja en mer lättframkomlig rutt via Heraniementie och Mustalahdentie. Den enklare rutten förkortar sträckan med cirka 400 meter. På östra sidan består den tyngsta etappen av att ta sig över Mäkrävaara. Du kan ta dig runt Mäkrävaara genom att gå längs ringvägen mellan Kotaniementie och Kolin rantatie till parkeringsplatsen vid Peiponpelto och fortsätta därifrån via Ikolanaho mot Ukko-Koli. Omvägen förlänger den totala sträckan från Pienen-Mäkräntie till Mäkränaho med sammanlagt cirka 300 meter.

Två vandrare i höstterräng.

Vandringens längd

Stora höjdskillnader och branta sluttningar gör leden mer krävande än vanligt och i genomsnitt tar man sig fram bara 1,5–2 km/h. Det går långsamt att bära en tung ryggsäck på sluttningarna. När du planerar dagsetapperna ska du bedöma vilken takt som är lämplig enligt din kondition.

Herajärvirundan är 30, 38 eller 61 km lång. Om man har tänkt vandra den 61 km långa leden ska man reservera 3–4 dygn. Om man tänkt gå runt den norra ändan av Herajärvi är det bra att reservera 2–3 dygn och 2 dygn om man tänkt gå den södra rundan. Bekanta dig med den omfattande beskrivningen i förväg. 

Välj rutt eller etapper enligt hur mycket tid du kan lägga på vandringen. Om du inte går hela slingan, ska du fundera på returen.

Dragflotte och vajer för vadande

Om man går rundan norr om Herajärvi tar man sig över Sikosalmi mellan Kiviniemi och Lakkala med hjälp av en dragflotte under den snöfria tiden på året. Med hjälp av en vajer kan man dra flotten till bryggan, sedan stiger man ombord på den och fortsätter färden med handkraft till den motsatta stranden. Av säkerhetsskäl måste man ta av sig sin ryggsäck under överfarten. Det får högst finnas tre personer på flotten samtidigt. På vintern är flotten inte i bruk. Det kan vara bra att kontrollera på Koli nationalparks webbplats (på finska) att flotten är tillgänglig om man ska göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten.

En vandrare drar flotten över Sikosalmi till bryggan.

Längs den 61 km långa rutten av Herajärvirundan finns också Södra Finlands första vajer för vadande, som kräver särskild försiktighet och mod att bli blöt om fötterna. Vajern ligger i Herajoki, norrut från tältningsområdet vid Rykiniemi. Med hjälp av vajern går det lätt att korsa ån när det är lågvatten. Ta av dig skorna, rulla upp byxbenen och svalka tårna i Herajoki! Välj en vadarlina av lämplig längd och korsa ån genom att lugnt vada över. Det finns stenar på botten som kan vara hala. Vajern får endast användas av en person åt gången. Man öppna höftbältet och bröstremmen på ryggsäcken innan man går ut i vattnet så att ryggsäcken inte orsakar fara om man skulle ramla. När man har tagit sig över ska man skicka över vadarlinorna så att det finns tillräckligt med linor på båda sidor om ån.

Under vår- och höstöversvämningen kan vattennivån vara så hög att det är bättre att gå till Herajoentie, över bron och fortsätta på Vaaralahdentie istället för att använda vajern. Om man skippar vajern och att klättra upp på Hirvivaara och efter Vesivaara går längs Herajoentie ända till korsningen vid Rekilammentie, är sträckan man går längs vägen 3 km och vandringen förkortas med en dryg kilometer.

Säkerhet

Kontrollera före vandringen

Ledmarkering och kartor

I Koli nationalpark har Herajärvirundan märkts ut med en blå cirkel på skyltarna i korsningarna och utanför nationalparken med blåa färgklickar på träd, stenar och skyltar. Skyltarna i korsningarna i Koli nationalpark är numrerade och sifforna stämmer överens med numreringen på Koli service- och utflyktskarta (1:50 000, koli.fi, på finska). Man kan också köpa kartor i Kolis naturum Ukko, på Break Sokos Hotel Koli samt på Sale och turistinformationen i Koli. Herajärvirundan har också märkts ut i tjänsten Utflyktskarta.

När man planerar sin vandring kan man också använda den gratiskarta över Herajärvirundan som finns på Kontiolahti kommuns webbplats (kontiolahti.fi, på finska och engelska).

Andra terrängkartor som lämpar sig för leden:

 • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattenbeständig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020.
 • Pohjois-Karjala, vattenbeständig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2015.

Mobil framför en skylt.

Ledens start- och slutpunkter

Ledens rekommenderade start- och slutpunkter varierar beroende på vilken runda man väljer. Om du anländer till Koli med kollektivtrafik rekommenderar vi att du börjar vid Kolis naturum Ukko. Kontrollera vägbeskrivningen till Koli nationalpark och parkeringsmöjligheterna där.

Rundan i norra ändan av Herajärvi (35–38 km)

 • Kolis naturum Ukko (Ylä-Kolintie 39), 
 • Ryläys (Herajärventie 1, Lieksa),
 • Kiviniemi (Mustalahdentie 27, Kontiolahti), 
 • Seppälä och Lakkala (Herajärven rantatie 36, Kontiolahti).

Rundan i södra ändan av Herajärvi (30 km)

 • Kiviniemi (Mustalahdentie 27, Kontiolahti),
 • Eteläpää parkeringsplats (Eteläpääntie 126, Joensuu),
 • Rykiniemi (Vaaralahdentie 116, Joensuu).

Avstånd och tider

På grund av den krävande terrängen är den genomsnittliga hastigheten endast cirka 1,5–2 km/h, så det är bra att reservera gott om tid. Avstånden har också uppskattats på Kolis service- och utflyktskarta (1:50 000, koli.fi, på finska) och till exempel på Karttakeskus (2020) vattenbeständiga friluftskarta Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi 1:25 000. Nedan listade avstånd och tider är uppskattningar för vandring med utrustning.

Herajärvirundan är 30, 38 eller 61 km lång. Om man har tänkt vandra den 61 km långa leden ska man reservera 3–4 dygn. Om man tänkt gå runt den norra ändan av Herajärvi är det bra att reservera 2–3 dygn och 2 dygn om man tänkt gå den södra rundan. Bekanta dig med den omfattande beskrivningen i förväg. 

Riktgivande vandringstid när man går rundan i norra ändan motsols (35-38 km):

 • Söderut från Ukko-Koli
  • Myllypuro tältningsområde, 5,8 km 2–3 timmar.
  • Kåtan vid Ryläys, 8,7 km, 5–6 timmar.
  • Kiviniemi, 19 km, 10–12 timmar.
 • Söderut från kåtan vid Ryläys
  • Pitkälampi (väst), 3,4 km, 1,5 timme.
  • Kiviniemi, 10,2 km, 4–5 timmar.
 • Från Kiviniemi norrut
  • Lakkala tältningsområde, 4 km, 2 timmar.
  • Ylä-Murhi tältningsområde, 7,2 km, 3,5–4 timmar.
 • Lakkala tältningsområde - Ylä-Murhi tältningsområde, 3,2 km, 1,5–2 timmar.
 • Ylä-Murhi tältningsområde - Ukko–Koli, 11 km, 6–7 timmar.
 • Ukko-Koli - Turula tältningsområde, 1,6 km, 30–45 minuter.

Riktgivande vandringstid när man går rundan i södra ändan motsols (30 km):

 • Från Kiviniemi söderut 
  • Ahvenlampi ödestuga, 5,3 km, 3–4 timmar.
  • Eteläpää vindskydd, 8,8 km, 4–5 timmar.
 • Eteläpää vindskydd - Suopelto vindskydd, 7,1 km, 4–5 timmar. 
 • Suopelto vindskydd - Rykiniemi tältningsområde, 5,2 km, 3–4 timmar.
 • Rykiniemi tältningsområde - Lakkala tältningsområde, 4,8 km, 3–4 timmar. 
 • Lakkala tältningsområde - Kiviniemi, 4 km, 2 timmar.

Dricksvatten

Inkvartering

Måltider

Får jag göra upp eld?

Det hör inte till allemansrätten att göra upp eld, så man kan inte göra det var som helst. Det är endast tillåtet att göra upp eld på de officiella eldplatserna som är markerade med eldsymboler på kartorna. När varning för terrängbrand råder (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att med särskild försiktighet göra upp eld på eldplatser med rökkanal, täckta eldplatser samt i eldstäder i stugor. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.

Skiss av eldstad. På ritningen har man märkt ut taket, rökkanalen och att eldstaden är upphöjd.

I Koli nationalpark får du när varning för terrängbrand råder endast göra upp eld vid kåtan i Ryläys vid Herajärvirundan eller vid de två täckta vindskydd med rökkanal som finns vid Rinnetupa. Till vindskydden vid Rinnetupa kommer du genom att göra en 1,2 km lång avstickare från Herajärvirundan. Man ska iaktta särskild försiktighet även när eldstäder med rökkanal och tak används.

Bekanta dig med eldplatserna längs Herajärvirundan.

Sällskapsdjur med på vandring

När man vandrar med sällskapsdjur är det bra att beakta att det förekommer branta uppförs- och nedförsbackar och ställen där man måste korsa vattendrag. Sällskapsdjur ska absolut alltid hållas kopplade under utflykter och vandringar. Kopplade sällskapsdjur är också välkomna till Koli naturum Ukko och kan tas med till en del av Kolis stugor. Kontrollera vad som gäller för specifika stugor innan du ger dig iväg.

Användbara länkar