Kundtjänst och vägledning

 • Man får tilläggsinformation om området från 0205 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Vid naturstigen finns det bord och bänk.
 • Den närmaste servicen finns i Pargas centrum, ca 9 km från Lenholm.
 • Det finns inte någon möjlighet att göra upp eld och det finns inte heller någon vattenpunkt på området.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i områdets terräng, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen och till sortering.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid naturstigen finns det en komposterande toalett.

Övernattning

 • Det är inte tillåtet att övernatta på området.
 • Om övernattningsmöjligheter i omnejden kan man göra förfrågningar hos Pargas stad (visitparainen.fi).

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inte tillgängliga tjänster på området.
 • Då man planerar sin utfärd lönar det sig att ta i beaktande, att förutom den kuperade terrängen försvåras framkomsten av stättor, alltså trappor över stängslen.

Övrig service i omnejden