Vad kan man göra i Lenholm?

Vandra längs markerade leder

En ca 1,5 km lång naturstig går runt området. Det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.

Till vänster finns bladlösa träd, till höger ett torn av fåglar som reser sig till en höjd av fem meter. Från tornet tittar folk på fåglarna med kikare.
Skåda fåglar

Utmed naturstigen som rundar området finns det ett fågeltorn med utsikt över strandvassen och Mattholmsfladan, en grund och vassbevuxen havsvik. Fågelfaunan i viken omfattar arter som är typiska för frodiga fågelvikar, t.ex. knölsvan, brunand och skäggdopping. Har man god tur kan man också se en fiskgjuse sväva ovan viken. På Lenholmens område häckar bl.a. skogsduvor, trädgårdssångare samt olika trast- och mesarter.

Bekanta sig med en naturstig

På området går en ca 1,5 km lång ovh markerad naturstig. Stigen skildrar särdragen i Lenholmens natur. Den går delvis över hagmark där det om sommaren går kor och får på bete. Det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.