Instruktioner och regler för Lenholmen

Instruktioner för att vistas och färdas i Lenholmens naturskyddsområde

På Lenholmens naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor förutom på eventuella begränsningsområden
  • det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.
  • det är förbjudet att gå på odlingsmark
 • att plocka bär och matsvamp.

begränsat

 • det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld och slå läger
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).