Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Områdets enda parkeringsplats (Skärgårdsvägen 2506, Pargas) är belägen bredvid området i utkanten av en åker. Naturstigen börjar vid parkeringsplatsen.

Naturstigsskylt i skogen.

Naturstigar

  • I Lenholmens västra del går det en ca 2 km lång naturstig som är markerad med symboler som föreställer ekblad. Stigen skildrar särdragen i Lenholmens natur. Utmed stigen finns det ett fågeltorn med utsikt över strandvassen och Mattholmsfladan, den grunda havsviken.
  • Stigen går över hagmark, där det från våren till hösten går kor och får på bete.Det är förbjudet att röra sig utanför naturstigen 15.4 - 30.6. Eftersom stigen går över betesmark som till största del är i bruk är man tvungen att korsa betesmarkens staket då man vandrar längs naturstigen. Vid korsningspunkterna har det gjorts trappsteg.
    • Service: Parkeringsplats och fågeltorn, bord med bänkar, torrtoalett