Service längs Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid Itärajan retkeilyreitti vandringsled finns det två avfallsterminaler. De ligger i närheten av Martinselkonen naturskyddsområde
  • Porrasaho parkeringsplats söder om Martinselkonen
  • Taivalvaara parkeringsplats nordväst om Martinselkonen
  • På Hossa nationalpark, intill Hossa naturum, finns det också en avfallsterminal.

Vedhantering

 • Vid eldplatserna finns det en vedbod med ved. I boden finns en yxa för vedhuggning.

Ansvarig för underhållet

 • Avfalls- och vedhanteringen längs Itärajan retkeilyreitti vandringsled sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland. Mer information fås från Hossa naturum.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i närheten av alla eldplatser, skärmskydd och ödestugor. Man kan lägga även bioavfall i torrtoaletterna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Ödestugor

Hyresstugor

Övrig service

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.