Ledbeskrivning för Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Lämpliga startpunkter

Ledens etapper

Ledmarkering

Vandringsleden är markerad med blått.

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

 • Saarijärvi rundslinga, ca 8 km
  • Rundslingan är markerad med rött och finns på Murhisalo naturskyddsområde. Den startar från den väg som för till Kuivajärvi. Rundslingan följer först Itärajan retkeilyreitti vandringsled ungefär en kilometer och viker sedan av från vandringsleden och går runt sjön Saarijärvi på Lososuo myrskyddsområde.
   Vid Kirnulampi förenar sig rundslingan åter med Itärajan retkeilyreitti vandringsled. Kirnulampi skärmskydd ligger vid Saarijärvi rundslinga.
 • Viltstigen, 2,2 km
  • Viltstigen är en rundslinga, som ligger i närheten av Martinselkonen naturskyddsområde. Viltstigen startar från Martinselkosen Eräkeskus (Vildmarkscentret Martinselkonen) och vid den finns det skyltar som berättar om viltet.
 • Förbindelseleden Teerilampi - Liejukangas (4,2 km) - Lintulampi ödestuga (5,2 km)
  • Denna med röd färg markerade led ligger på Martinselkonen naturskyddsområde. Förbindelseleden tar av från Itärajan retkeilyreitti vandringsled ca 300 meter norr om Teerilampi ödestuga. Den korsar sedan Lintukangas och går över ån Karttimojoki (dragfärja (OBS! Dragfärjan är inte i bruk maj 2009)) och kommer till Liejukangas skogsbilväg. Före skogsbilvägen tar en 1 km lång stig av till Lintulampi ödestuga.
 • Leder på Hossa nationalpark

Kanotleder

Skidspår

 • Martinselkosen Eräkeskus (Martinselkonens Vildmarkscenter) skidspår, 17 km
 • Arolan Maatila- ja Erälomats skidspår, 6 km
 • Rundslinga, ca 20 km
  • Kring påsk dras ett 20 kilometer långt skidspår på Murhisalo naturskyddsområde. Spåret öppnas i god tid före skidevenemanget Vienan hiihto, övriga tider underhålls det inte. Spåret startar från Kuivajärvi och följer ställvis Itärajan retkeilyreitti vinterled. Spåret går ända till Murhijärvi och går i närheten av gränszonen tillbaka till startpunkten.
 • Itärajan retkeilyreitti vinterled, 160 km
  • Vinterleden går i närheten av östra gränsen och sammanfaller ställvis med vandringsleden. Vinterfriluftsleden är markerad med orange målarfärg. Vinterleden underhålls inte regelbundet.