Instruktioner och regler för Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som färdas längs Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Miljövänligt friluftsliv

Att göra upp eld

 • Det är tillåtet att göra upp eld endast på de anvisade platserna.
 • När det råder varning för terrängbrand får man göra upp eld endast i ödestugornas skorstensförsedda eldstäder. Det är förbjudet att göra upp eld på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats.

Att vistas inom gränszonen

 • Itärajan retkeilyreitti vandrings- och vinterled går ställvis vid gränszonens bakre gräns. Att vistas inom själva gränszonen är däremot tillåtet endast med specialtillstånd.

Områdesvisa instruktioner och regler

Fiske

Med stöd av allemansrätten är det tillåtet att meta och pimpelfiska i sjöarna längs vandringsleden med undantag av nedan nämnda områden. För spöfiske ska man betala den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi).

Jakt

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga längs Itärajan retkeilyreitti vandringsleden. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri. 

Säkerhet

 • Itärajan retkeilyreitti vandrings- och vinterleder är markerade med färgsymboler och skyltar, men det lönar sig trots det att ha en karta med sig. Med hjälp av kartan kan du följa med hur vandringen fortskrider, planera vandringen på förhand så att du i en nödsituation kan bestämma din position snabbare.
 • Vid östgränsen finns det gömslen för fotografering av björnar som upprätthålls av företagare. Dylika utfodringsplatser för björnar finns dock inte alldeles i närheten av Itärajan retkeilyreitti -lederna. Björnarna upptäcker i allmänhet vandraren redan på långt avstånd och flyr platsen. Om du är rädd för att möta en björn, läs mer om ämnet (suurpedot.fi).
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Utrustning

 • Man kan oftast vandra lederna i vandringskängor i juni-september. Vid regn kan det dock vara bra att ha gummistövlar. De blöta partierna är spångade.
 • På lederna klarar man sig bra i normala friluftsplagg bara man klär sig enligt vädret.
 • Det förekommer så pass mycket mygg i Kajanaland från mitten av juni till augusti att det är bäst att skydda sig mot dem.
 • Vattnet i vattendragen på området är i allmänhet drickbart.
 • Före vandringen är det bra att du lägger vikt på hur du packar din matsäck. Avlägsna onödiga förpackningar redan hemma, så har du mindre skräp att bära under utflykten.
 • Mer information om turplanering.

Årstider

 • Höstfärgen är oftast som bäst i mitten av september. Tidpunkten och färgprakten varierar från år till år.
 • Vintern varar från början av november till mitten av maj och under denna period är det inte möjligt att vandra längs lederna.

Högsäsong

 • På Itärajan retkeilyreitti -lederna går det lugnt till och där finns ingen trängsel.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer