Kommunikationer

Itärajan retkeilyreitti vandringsled ligger på östra sidan av Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) och vägen Murtovaarantie (nr 843) mellan Suomussalmi och Kuusamo.

Med bil

Man kan starta vandringen från alla korsningar mellan Itärajan retkeilyreitti vandringsled och sidovägar som tar av från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) och Murtovaarantie (väg nr 843).

Karta över Itärajan retkeilyreitti vandringsleden

Med allmänna kommunikationer

Det lönar sig att fråga om anslutningsförbindelser av lokala turistföretagare (suomussalmi.fi, på finska). Suomussalmi taxi service, tel. 0600 398 700. Längs leden finns det också lokala taxiföretagare.

Kartor

Karta över Itärajan retkeilyreitti Vandringsleden 

Övriga kartor

  • Terrängkartor S531, R542, R541, R532, R534 och R531, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartor S5312 Hossa och S5313 Kovavaara, 1:25 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
  • Hossa - Martinselkonen friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2007 och 2013. Kartan kan köpas vid Hossa naturum och Suomussalmi turistinformation. Av kartan framgår ledens etapper norr om Martinselkonen.
  • Kalevalapuisto friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2008. Kartan finns till salu i Hossa naturum och Suomussalmi turistinformation. Av kartan framgår ledetapperna söder om Martinselkonen ända till Kuhmos gräns.
  • Grundkartor nummer 4423: 10, 12, 4424: 05, 06, 07, 08, 4441: 01, 4514: 07, 4513: 07, 08, 1:20 000. Lantmäteriverket. Kartorna kan köpas bl.a.vid Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartor 4423+4441 Ala-Vuokki, 4514 Hossa, 4513 Juntusvaara och 4424 Raate, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
  • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor