Itärajan retkeilyreitti vandringsledens svårighetsgrad

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Itäraja vandringsled är klassificerad som en normal led som går genom rätt varierande men ganska lättframkomlig vildmark. Ställvis följer leden skogsbilvägar. På myrar och fuktiga partier finns det spångar som underlättar framkomligheten. Man kan vandra leden under den snöfria tiden av året.

Vandringsleden är markerad med blå färg och är rätt väl skyltad. Man behöver inga vildmarkskunskaper eller orienteringsförmåga för att klara av leden men det är bra om man har grundläggande kunskaper i friluftsliv. Längs leden finns det rikligt med friluftsanordningar. Leden är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Forststyrelsen rekommenderar inte leden för småbarnsfamiljer, eftersom etapperna är långa.