Instruktioner och regler för Hossa

Träsniderier ovanpå en sågställning. I bakgrunden en spis.

Hossa nationalparks ordningsstadga (pdf 409 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

I Hossa nationalpark är det

Tillåtet

 • Att röra dig till fots, åka skidor, ro, paddla och cykla. Du håller väl dig till stigarna och tar hänsyn till andra som rör sig längs stigarna!
 • Att slå läger vid Jatkonjärvi campingområde och vid eldplatser, dock inte i Iikoski eller vid Huosilampi vindskydd och eldplatser och Keihäslampi eldplats.
 • Att plocka bär och matsvamp.  
 • Att meta och pimpla i naturliga vattendrag, gäller ej forsar och ställen där det är strömt. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi

Begränsat

 • Att göra upp eld, men endast på anvisade platser.
  • För fiske i rekreationsfiskevatten behövs alltid tillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Det är tillåtet att jaga för ortsbor i områden i hemkommunen (jaktlagen 8 §).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och tillstånd för större evenemang.
 • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och en blankett (metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.
 • Att köra motorfordon i nationalparken är endast tillåtet på för ändamålet anvisade vägar.

Förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Att låta sällskapsdjur vara utan koppel.
 • Att plocka svampar andra än matsvampar samt att ta delar av eller skada träd, buskar eller andra växter.
 • Att skada jordmånen och berggrunden och ta jordmaterial eller jordmineraler.
 • Att fånga, döda eller jaga bort vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon.
 • Att övernatta i nationalparken i husbil och -vagn.
 • Att använda egen båt eller kanot i följande tjärnar och sjöar: Huosilampi, Keihäslampi, Pieni- och Iso-Hossalaislampi, Kirkasvetinen eller Umpi-Valkeainen.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

 • Utrusta dig alltid inför en utfärd enligt vädret. I Hossa har mobiltelefoner relativt bra täckning, men det kan finnas skuggområden i mobilnätet.
 • Det är tillåtet att göra upp eld på eldplatserna, såvida det inte råder varning för skogsbrand. Stormkök kan användas även på andra ställen i terrängen.
 • Hossas vattendrag är mycket rena, men alla har inte undersökts. Dricksvatten finns i naturumet. Ett säkert sätt att rengöra dricksvatten i terrängen är att koka vattnet i några minuter så att mikroberna dör.

Årstidsfenomen

 • Det finns mest myggor från mitten av juni till augusti. Myggornas mängd varierar mycket från år till år.
 • Höstbrandstiden (ruska) börjar i början av september och sträcker sig in till slutet av september eller till oktober beroende på året.
 • Den snöiga tiden börjar oftast i november-december och fortsätter oftast till början av maj på våren.

Mobiltelefonernas hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande, kan det finnas områden med radioskugga i nationalparken. Kontrollera mobiltelefonnätets täckning med din telefonoperatör. Det finns alltid platser där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till en öppen plats som befinner sig högre upp än den omgivande terrängen och/eller att ta ut SIM-kortet ur mobilen medan man ringer ett nödsamtal. Man bör också ta i beaktande att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • I Hossa är hörbarheten för mobiltelefoner relativt bra, men det finns ställvisa skuggområden på grund av terrängformerna.   
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och att ha med sig mat och dryck. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att du talar om din planerade rutt och tidtabell för någon. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med dig en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.