Hossas historia

9.7.2024
Efterdyningarna av stormen har röjts i Hossa. Alla vandringsleder är öppna och arbetet fortsätter med att röja enskilda träd. Det finns fortfarande nedfallna träd på mtb-leden Sininen saavutus, men även den är framkomlig. Situationen kan förändras när mer information blir tillgänglig.

En brant klippvägg reser sig nästan vertikalt från en sjö. Björkar växer på klippväggen.

 

Området kring Hossa består av gammal ödemark. Vattenlederna har i alla tider använts för att förflytta sig från Ladoga till Ishavet och från Bottniska viken till Vita havet och tvärtom genom Hossa. De äldsta boplatserna i nationalparken är närmare 10 000 år gamla. Hällmålningarna på Värikallio i Hossa hör till de största förhistoriska hällmålningarna i Finland. De är åtminstone 3 500 år gamla.

Ett gammalt svartvitt foto av tre kvinnor som solar i sommarkläder. Kvinnorna sitter i en skog på toppen av en hög klippa och ser ner mot sjön.

Den fasta bosättningen förde med sig ängsbruket som pågick ända till början av 1950-talet. Ängslador och höstacksbottnar är tecken på detta. I bäckkvarnarna maldes säd som odlats i de närliggande byarna. Mest tjära brändes i slutet av 1800-talet. De första skogshyggena gjordes redan i början på 1900-talet, men de nuvarande skogsarbetarstugorna är från 1940- och 1950-talen. Till trädfällningen hörde även flottning samt anläggningar och gallringar som krävdes för flottningen. Områdets renskötsel kan spåras tillbaka till 1500-talet, då det bodde samer i Hossa.

Gamla flytande strukturer byggda i trä och sten har överlämnats i floden. Skog syns på den motsatta stranden.

Hossa har genom tiderna varit populärt bland fiskare. På 1800-talet fördes det fisk ända till Kajana, där stora sikar från sjön Iso-Valkeainen var populära som julmat.

Hossa strövområde grundades år 1979 och naturumet blev färdigt år 1991. Hossa nationalpark grundades år 2017.

Historiska objekter i närheten