Det finns många vackra och speciella platser i nationalparksområdet. Människans arbete och kreativitet har lämnat synbara spår i skogarna och på sjöarnas stränder. De äldsta lämningarna är från stenåldern.

Julma-Ölkky

Kanjonen Julma-Ölkky är en flera kilometer lång sprickdal i vilken ravinsjön Julma-Ölkky har bildats. Sjön är cirka tre kilometer lång och som smalast endast 10 meter bred. Sjön är cirka 50 meter djup och från dess yta reser sig en klippvägg till hela 50 meters höjd. Efter ett smalt näs fortsätter kanjonklyftan ytterligare en kilometer i form av sjön Pikku-Ölkky och tjärnen Ölkynlampi.

En vandrare går över en hängbro vid en ravinsjö. Bron ligger cirka 10-15 meter över vattnet. Steniga höjder reser sig vid strandkanterna.

I mellersta delen av Julma-Ölkky finns en liten hällmålning som föreställer två människor och en älg eller en ren. Det är den nordligaste hällmålningen som har hittats i Finland och den går endast att beskåda från vattnet eller på vintern från isen. I norra delen av ravinsjön ligger den valvlika klippskrevan Pirunkirkko. Det sägs att en schaman har använt klippskrevan som kyrka och som en plats att bedriva trolldom på.

En vandrare sitter på en hög klippa och ser ut över höstlandskapet. Nedanför ligger en lugn sjö.

Julma-Ölkky är den översta sjön till Hyrynsalmi vattenled i Ule älv. Vattendragen mynnar ut i Bottenviken via sjön Kiantajärvi och Ule träsk.
 

Värikallio

En utsiktsbro leder ut i vattnet nära en klippvägg. Röd färg syns på stenväggen.

Hällmålningarna på bergväggen Värikallio vid sjön Somerjärvi är från yngre stenåldern. De är åtminstone 4 000 år gamla. Det går att urskilja över 60 figurer i målningarna. Målningarna hänför sig till stenålderns fångstkultur och världsbild. Precis som många andra betydande hällmålningar i Finland ligger även dessa vid en vattenled.  

Läs mer om Värikallio.

Video om Värikallio

Muikkupuro

Muikkupuro är en smal bäck med mycket klart vatten. Bäcken förenar de två sjöarna Iso-Valkeainen och Keski-Valkeainen. Den sandbottnade bäcken slingrar fram likt en orm och är förtrollande vacker. Vid bäcken finns Muikkupuro vindskydd dit det går en tillgänglighetsanpassad stig.

Vandrare framför ett vindskydd. Några trappor leder till stranden för en klar bäck.

Lounatkoski

Lounatkoski är den vildaste forsen i Hossa. Ovanför den finns en flottningsdamm, ett båtskjul och en nålbod. Nålarna är bjälkar som användes till att reglera flottningsdammens lucka med. Nålarna förvarades i en speciell nålbod.

I Lounatkoski finns även en funktionsduglig kvarn som använts till att mala spannmål. Timmerflottarnas gamla stuga används idag som hyresstuga.

Läs mer om Lounatkoski.

Bilden visar en gammal kvarn och en träbro byggd över en fors.

Moilasenvaara

I samband med grundandet av nationalparken anslöts området Moilasenvaara till området. Moilasenvaara som består av granskog och myrar ökar variationen i nationalparkens natur och landskap betydligt.

Papinpetäjä  

Vid stranden av sjön Keihäslampi, bredvid vägen finns ett träd som kallas Papinpetäjä (Prästtallen). På trädet finns årtal och andra inristningar. Det äldsta årtalet som går att läsa är 1750. Namnet sägs komma av att prästerna brukade ta sig till avlägsna byar vattenvägen innan vägar byggdes och träffa folket på stränderna. Papinpetäjä har varit ett märke för prästens färdled och det berättas att barn har blivit döpta under trädet.

Närbild av en inristad tall.

Renstall och andra renkonstruktioner

Under sommarens myggtider går renarna gärna in i låga renstall. De blodsugande insekterna trivs inte tillsammans med renarna i ett så litet utrymme. Det finns tre renstall kring Kokalmus.  

I Honkavaara finns ett gammalt renskiljningsgärde av timmer. Det torde vara byggt i slutet av 1800-talet och har slutat användas på 1960-talet.  

I Lipposensalmi finns en renfålla. Renfållor kallas små inhägnader i vilka renar samlades innan renskiljningen på senhösten.

Sevärdheter i närområdet