Tulijärvi, ödestuga

Tulijärvi ödestuga är belägen i närheten av östra gränsen, öster om vägen Juntusranta - Hossa (nr. 843) på södra stranden av Tulijärvis västra vik. Det går en 1,5 km lång markerad led till sommarfriluftsleden. Det är 2 km från stugan till vinterfriluftsleden, men leden är inte markerad i terrängen.

Typ

Ödestuga, 4 pers.

Läge

Kajanaland, Suomussalmi, Itärajan retkeilyreitti vandringsled.

Kartor

  • Hossa-Martinselkonen friluftskarta 1:50 000
  • Terrängkarta 1:50 000 nummer S531
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Tulijärvi, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 18.6379' lon: 29° 36.6193'  ETRS-TM35FIN: N: 7245592 E: 621635

Utrustning

  • Kamin.  

Anmärkningar

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland, Suomussalmi.
Tilläggsinformation tfn 0400 192 612.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tulijärvi ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer