Instruktioner och regler för Näsegårdsforsen

I området är det tillåtet

 • att röra sig till fots. Du rör väl dig längs de utmärkta lederna och tydligt urskiljbara stigarna för att inte slita på terrängen. 
 • plocka bär och matsvampar. 

  
  Begränsat  

 • Med tillståndet 7594 för Näsegårdsforsens tillståndsområden för spöfiske är endast flugfiske tillåtet. Fiske i bifåror nedanför kvarnruinen är förbjudet. Likaså är fiske förbjudet vid kvarnruinen. 
 • för annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Det kan vara till exempel forskning och tillställningar. Mer information om nödvändiga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och tillstånd och anmälan om evenemang (metsa.fi).  

 
Förbjudet   

 • Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden i vattendrag med vandringsfisk, oberoende av om man har spöfisketillstånd eller inte. 
 • Forststyrelsens spöfisketillstånd 7413 för Södra Finland ger inte rätt att fiska i Näsegårdsforsens tillståndsområden för spöfiske. Handredskapsfiske med drag eller jigg är förbjudet i detta tillståndsområde. 
 • cykling på fornlämningsområdet. Det är tillåtet att leda cykeln. 
 • tältning och annan lägerslagning 
 • att sjösätta eller lyfta en kanot eller annan båt på fornlämningsområdet  
 • att gå in i kvarnens ruin och att klättra på ruinen 
 • att göra upp eld på hela området 
 • att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden  
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att ta eller skada växter och växtdelar medräknat att skada träd eller bryta av grenar 
 • att hålla husdjur okopplade  
 • att skräpa ner naturen, störa andra människor, skada konstruktioner, fornminnen eller ruiner eller att föra bort stenar 
 • andra aktiviteter som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna 

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.