Det händer på Örö

Sommarutställning på Örö ön 24.6.-30.9.

(Uppdaterad 7.7.2022)

ÖRES 22 sommarutställning presenterar nio inhemska och utländska samtidskonstnärer och grupper som har arbetat i residenset på ön Örö under de senaste sex åren. Utställningen lyfter fram konst inspirerad av platsen och dess händelser, i form av fotokonst, skulptur, video och installationer. Verken finns att se i Örös byggnader; i ett obebott radhus, en före detta matsal och en ammunitionsdepå. Platserna för konstverken är markerade med skyltar.

Läs mer om ÖRES 22 sommarutställning (ores.fi).

Nyheter från Örö kustfort

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.