Örö kustfort är ett av Södra Finlands viktigaste centrum för utrotningshotade arter och naturtyper. Skärgårdshavets nationalparks ordningsstadga är i kraft på Örö.

På Örö kustfort är det

tillåtet

 • Landstigning via hamnen
 • Att bekanta sig med ön på egen hand
 • Cykling längs med vägarna
 • Tobaksrökning vid rökplatserna
 • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 69 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.

förbjudet

 • att besöka militärmålen och samla försvarsmateriel
 • användning av drönare utan tillstånd från försvarsmakten
 • att ankra vid naturstränderna
 • att göra upp öppen eld
 • att använda motorfordon på land
 • att cykla på betesmarker
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att störa eller mata de betande djuren
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga eller störa djur samt förstöra bon
 • att röra fjärilsfällor eller andra forskningsredskap
 • att ta marksubstanser och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att hälla toalettvatten från båtar i havet
 • att dyka med utrustning (kräver skyddsområdestillstånd)

Säkerhets- och utflyktstips

Löpgraven vid helikopterfältet bildar ett sicksackmönster i terrängen. Löpgravens väggar är förstärkta med stockar och stenar.

 • Den ena naturstigen (120 mm rundan) går genom betesmark och hundar får inte tas in på betesområdet fastän de är kopplade.
 • Känn ditt ansvar och rör dig helst endast utmed de markerade lederna, så att ön bevaras lika vacker även för kommande besökare.
 • Varning! På ön finns det befästningskonstruktioner, som kan innebära en fallrisk.
 • Ön har städats från farligt försvarsmateriel, men man bör inte röra föremål som eventuellt ännu kan hittas i terrängen.
 • Diska inte i havet; det finns diskplatser i gästhamnen och på tältplatsen.
 • Att röra sig i skärgården

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer