Instruktioner och regler för Örö kustfort

Örö kustfort är ett av Södra Finlands viktigaste centrum för utrotningshotade arter och naturtyper. Skärgårdshavets nationalparks ordningsstadga är i kraft på Örö.

På Örö kustfort är det

tillåtet

 • Landstigning via hamnen
 • Att bekanta sig med ön på egen hand
 • Cykling längs med vägarna
 • Tobaksrökning vid rökplatserna
 • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.

förbjudet

 • att besöka militärmålen och samla försvarsmateriel
 • att ankra vid naturstränderna
 • att göra upp öppen eld
 • att använda motorfordon på land
 • att cykla på betesmarker
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att störa eller mata de betande djuren
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga eller störa djur samt förstöra bon
 • att röra fjärilsfällor eller andra forskningsredskap
 • att ta marksubstanser och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att hälla toalettvatten från båtar i havet
 • att dyka med utrustning (kräver skyddsområdestillstånd)

Säkerhets- och utflyktstips

Löpgraven vid helikopterfältet bildar ett sicksackmönster i terrängen. Löpgravens väggar är förstärkta med stockar och stenar.

 • Den ena naturstigen (120 mm rundan) går genom betesmark och hundar får inte tas in på betesområdet fastän de är kopplade.
 • Känn ditt ansvar och rör dig helst endast utmed de markerade lederna, så att ön bevaras lika vacker även för kommande besökare.
 • Varning! På ön finns det befästningskonstruktioner, som kan innebära en fallrisk.
 • Ön har städats från farligt försvarsmateriel, men man bör inte röra föremål som eventuellt ännu kan hittas i terrängen.
 • Diska inte i havet; det finns diskplatser i gästhamnen och på tältplatsen.
 • Att röra sig i skärgården