Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola
 • Vid Pirunkirkko ödestugas parkeringsplats, Ilveskota kåta och naturreservatets gräns finns det finskspråkiga informationstavlor.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kåtor

Vid Paljakka naturreservats vandringsled finns kåtan Ilveskota som är försedd med en eldstad. Vid kåtan finns också en vedbod, en torrtoalett och en separat eldplats.

 • När det råder varning för skogsbrand får man göra upp eld endast i kåtans eldstad. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid Ilveskota kåta.

Övernattning

 • Man får inte övernatta i Paljakka naturreservat.

Övernattning i omnejden

 • Det finns ett flertal övernattningsmöjligheter på Paljakkaområdet. Information om dem fås på Paljakka turistinformations sidor (www.paljakka.fi, på finska). Även i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska) finns det logimöjligheter.
 • Vid Paljakka skidcentrum finns det ett husvagnsområde.
 • Ilveskota kåta ligger alldeles intill naturreservatet och vid kåtan får man tälta. På platsen finns det förutom kåtan en torrtoalett, en vedbod och en yxa.
 • Det finns flera skärmskydd och kåtor längs vandringslederna i omnejden. Man får tälta i närheten av dem.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade i Paljakka naturreservat.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik, bensinstation och postombud finns vid väg nummer 888, i Kotila by, dit det är ca 6 km från Pirunkirkko raststugas parkeringsplats.
 • Närmaste bankerna, taxistationerna och apoteken samt hälsocentralerna finns i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijärvi.fi, på finska).
 • Närmaste allmänna telefon finns i Paljakkahuset i Paljakka skidcentrum. Paljakkahuset  (www.paljakka.fi, på finska) är öppet under högsäsong men övriga tider av året endast sporadiskt.
 • Det finns ett café och en kiosk i Paljakkahuset i Paljakka skidcentrum.

Sevärdheter i omnejden