Instruktioner för att vistas och färdas i Paljakka

Paljakka naturreservats ordningsstadga i sin helhet (julkaisut.metsa.fi, på finska).

I Paljakka naturreservat är det
tillåtet

 • att röra sig till fots, med snöskor och på skidor längs Paljakka naturreservats vandringsled och skidspår.

begränsat

förbjudet

 • att röra sig utanför den markerade vandringsleden
 • att ta eller skada svampar, träd, buskar och andra växter eller delar av dem
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon eller att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att göra upp öppen eld och att slå läger.

Att röra sig utanför den markerade vandringsleden och annan verksamhet i naturreservatet är tillåten endast med specialtillstånd av Forststyrelsen.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i naturreservatet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Läs mer om miljövänligt friluftsliv och turplanering på Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC, säkerhetsaspekter
 • De blöta partierna av Paljakka naturreservats vandringsled är spångade. Det är all orsak trots det att ha skodon som lämpar sig för vädret. På sommaren kan det finnas rikligt med mygg på området, så ta med något slag av myggskydd.
 • Läs mer om utrustning på Friluftslivets ABC.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Högsäsong

 • Det är alltid fridfullt i Paljakka naturreservat och dess omgivning. Vårvintern är högsäsong i Paljakka skidcentrum.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer