Handla rätt vid nödsituationer 

Farliga tillbud och nödsituationer uppstår alltid plötsligt och utan förvarning. Den första reaktionen är att du blir skrämd. Om du kan övervinna din förskräckelse är mycket redan vunnet. Om förskräckelsen övergår i rädsla och panik med handlingsförlamning som följd, står du inför en verklig nödsituation.

Ta kontroll över situationen

Vid ett tillbud bör situationen så fort som möjligt lugnas ner och "normaliseras". Detta sker bäst om gruppens ledare genast på olycksplatsen tar kommandot och ger direktiv om vad som bör göras. Det är till stor hjälp om gruppen är förberedd på situationen och tom. på förhand tränat liknande situationer.

Då situationen lugnat sig, bedömer gruppen vad som hänt, olyckans betydelse och vad man härnäst bör göra. Ledaren bedömer om situationen är allvarlig, och kallar vid behov på hjälp från det allmänna alarmnumret 112. Ledaren ansvarar också för säkerheten på platsen och ser till att alla får den hjälp och de handlingsdirektiv som behövs.

Mobilappen 112 Suomi

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Suomi (112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.

""

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I utflyktsmålen finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.