Vad kan man göra i Paljakka?

Naturreservaten har inrättats för vetenskapliga syften och den bibehålls i naturtillstånd. Skyddsbestämmelserna och regler för naturreservaten är strängare än för nationalparkerna och för andra skyddsområden. Läs mer om naturreservaten (metsa.fi).

Vandra längs markerade leder

I Paljakka naturreservat finns det en 6 km lång rundslinga, och man kommer dit längs ca 2,5 km lång led från Pirunkirkkos parkeringsplats. Ledens totallängd är ca 11 kilometer. Observera att det är förbjudet att röra sig utanför vandringsleden i Paljakka naturreservat.

Göra långfärder till fots och på skidor

Från vandringsleden i Paljakka naturreservat är det förbindelse till många vandringsleder i Paljakka och Ukkohalla. Leder är t.ex. "Tonkohuikonen", dvs. UKK-ledens etapp i Puolanka, Köngäskierros-leden och Ilveskierros-leden. Det finns förbindelse längs leder också ända fram till Hyrynsalmi (hyrynsalmi.fi, på finska), Suomussalmi (suomussalmi.fi, på finska) och Puolanka (puolanka.fi, på finska) varifrån man kommer längs UKK-leden bl.a. till Syöte nationalpark.

Man kan åka skidor från Pirunkirkkos parkeringsplats längs Latvavaara skidspår till Paljakka turistcentrum, varifrån det utgår flera skidspår. Det går skidspår ända till Ukkohalla, Hyrynsalmi (hyrynsalmi.fi, på finska), Suomussalmi (suomussalmi.fi, på finska) och Puolanka (puolanka.fi, på finska).

Göra skidturer i terrängen

Man kan åka skidor längs markerade leden i Paljakka naturreservat, men det underhålls inte.

Gå med snöskor

Man kan gå med snöskor längs markerade leden i Paljakka naturreservat, men det underhålls inte.