Bredvikens naturskyddsområde ligger i Ring I:ans och Åboledens omedelbara närhet.

Bredvikens naturskyddsområde

Kommunikationer

Med bil

 • Till Villa Elfviks parkeringsplats i områdets norra del finns det vägskyltar från Ring I:n från Åboledens södra sida.
 • I områdets södra ända i Otnäs finns det ingen parkeringsplats.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.  

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer behändigt till områdets norra del med allmänna fortskaffningsmedel. Det är ungefär en kilometers promenad till Villa Elfvik från hållplatserna.
 • Längs Ring I:n går bussarna nr 550 och 555 (www.hsl.fi).
 • Längs Åboleden går buss nr 213 (www.hsl.fi).
 • Till områdets södra del kommer man från Helsingfors och från Hagalund bäst med metro (www.hsl.fi).
 • HSLs Resplan (reittiopas.fi)
 • Sök rutter och tidtabeller till Bredviken (www.resa.fi)

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatser: Områdets enda parkeringsplats ligger i norra delen vid Elfviksvägen (Esbo).
 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatsen.  
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Bredvikens naturskyddsområde

Övriga kartor

Bredvikens naturskyddsområde är tämligen litet och stigarna är väl utprickade. För att vandra längs stigarna räcker ofta bara broschyren om området, ingen karta behövs.

 • Terrängkarta L413, 1:50 000. Kartan kan köpas av Karttakeskus och på Lantmäteribyråer.
 • Terrängkarta nr 2034 03. Kartan kan köpas av Karttakeskus och på Lantmäteribyråer.
 • Huvudstadsregionens telefonkatalogs kartsida 50 - DC och DD/77 och 78.
 • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Bredviken

Parkeringsplats

Villa Elfvik

 • Elfvikintie, Espoo

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatsen. För att underlätta användningen av navigator används det finska ortsnamnet vid vägbeskrivningen.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1576 kb (julkaisut.metsa.fi)