Marvikens betesmarksområde utvidgas på Bredviken

(Uppdaterad 8.8.2016)
Marvikens betesområde ligger i södra delen av naturskyddsområdet. Betesmarken utvidgas under hösten så att boskapen får mer torr mark och trädens skugga.

Arbetet räknas vara färdigt till slutet av året.

På västra sidan av det nya betesmarksområdet vänligen använda den tillfälliga rutten.

Stigen genom strandvassen är öppet

(Uppdaterad 6.5.2015)
Den del av vasstigen som gått över vattnet är förnyad och öppet igen.