Uppdaterad 9.5.2019
Fortstyrelsen restaurerar förbindelserutten mellan Villa Elfvik och Otnäs under tiden 13.5.-14.6.2019. Spångarna förnyas och längs med rutten byggs bredare platser, där man lätt kan passera varandra. På hösten repareras den dåliga invarutten till Villa Elfviks fågeltorn. Spångarna rivs och istället bygger man en grusbelagd rutt som kan användas med rullstol.