Instruktioner för att vistas och färdas i Bredvikens naturskyddsområde

Rörelsebegränsningar

  • För fågelskyddets skull är det tillåtet att röra sig enbart på utprickade stigar och på området nära Villa Elfvik märkt på kartan.
  • När Bredviken är isbelagd är det tillåtet att röra sig på hela naturskyddsområdet.

Andra begränsningar

  • Det är inte tillåtet att plocka bär eller svamp på området.
  • Det är inte tillåtet att tälta eller göra upp eld.
  • Det är inte tillåtet att störa betande djur.
  • Var så god och låt fåglarna häcka i fred!
  • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Säkerhet

Högsäsong

  • De mest omtyckta tidpunkterna att idka friluftsliv i Bredviken är fåglarnas flyttningstider.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer