Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Instruktioner för att vistas och färdas i Bredvikens naturskyddsområde

Rörelsebegränsningar

  • För fågelskyddets skull är det tillåtet att röra sig enbart på utprickade stigar och på området nära Villa Elfvik märkt på kartan.
  • När Bredviken är isbelagd är det tillåtet att röra sig på hela naturskyddsområdet.

Andra begränsningar

  • Det är inte tillåtet att plocka bär eller svamp på området.
  • Det är inte tillåtet att tälta eller göra upp eld.
  • Det är inte tillåtet att störa betande djur.
  • Var så god och låt fåglarna häcka i fred!
  • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Säkerhet

Högsäsong

  • De mest omtyckta tidpunkterna att idka friluftsliv i Bredviken är fåglarnas flyttningstider.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer