Instruktioner för att vistas och färdas i Bredvikens naturskyddsområde

Rörelsebegränsningar

  • För fågelskyddets skull är det tillåtet att röra sig enbart på utprickade stigar och på området nära Villa Elfvik märkt på kartan.
  • När Bredviken är isbelagd är det tillåtet att röra sig på hela naturskyddsområdet.

Andra begränsningar

  • Det är inte tillåtet att plocka bär eller svamp på området.
  • Det är inte tillåtet att tälta eller göra upp eld.
  • Det är inte tillåtet att störa betande djur.
  • Var så god och låt fåglarna häcka i fred!

Förberedelser

Säkerhet

Högsäsong

  • De mest omtyckta tidpunkterna att idka friluftsliv i Bredviken är fåglarnas flyttningstider.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).