Neitvuori-Luonteriområdet ligger norr om stamväg nr 62.

Kommunikationer

Neitvuori ligger 22 km från Anttola kyrkby och 40 km från S:t Michel. Neitvuori är beläget i västra delen av Luonteri.

Med bil

 • Från S:t Michel kör man mot Anttola längs Puumalavägen (nr 62), från vilken det finns skyltning till Neitvuori. Från Juva-hållet kommer man till Kokkosenlahti, därifrån det finns skyltning till Neitvuori.
 • Från Neitvuori eldplats är det 150 meter till parkeringsplatsen.

Med båt

Man kan komma med båt till Luonteri både från Puumala- och Anttolahållet.

 • Till områdets västra delar kan man komma från Anttola eller via Väätämönsalmi.
 • Till områdets östra delar kan man komma via Lietvesi bro.
 • I Luonteri finns det flera utfärdshamnar. Noggrannare information finns på webbsidorna om specialservice för båtfolk.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kan inte komma till området med allmänna kommunikationer. Närmaste bussförbindelse går till Siikakoski, varifrån det är 15,5 km till Neitvuori. Bussen trafikerar vardagar en gång om dagen mellan Juva och Siikakoski. Från S:t Michel till Anttola, varifrån det är 22 km till Neitvuori, trafikerar en buss flera gånger per dag. Kontrollera alltid tidtabellen (matkahuolto.fi) på förhand.

Lämpliga startpunkter

 • Man kan lätt komma ut på Luonteris klara vatten med båt eller kanot från Anttola, varifrån det är exempelvis 10 km till utfärdshamnen Iso-Kankainen.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor M521, M522 och M523, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Hiidenmaan polut, 1:25 000 (Hiidenkierros n. 1:15 000), Hiidenmaan Retket ry 2004. Kartor kan köpas från bl.a. turistinformation i S:t Michel (på finska och engelska).
 • Vihreän kullan kulttuuritie, 1:200 000, 2003. Kartor fås från Juva, Puumala, Sulkava och Rantasalmi kommuner.
 • Vihreän kullan retkeilyreitit. Kartor över friluftsleder fås från Juva, Puumala, Rantasalmi och Sulkava kommuner.
 • Veskansan reitit -vesiretkeilykartta, 1:80 000, Karttatiimi Oy. Karta över vattenleder. Kartor kan köpas från bl.a. turistinformationer i S:t Michel, Puumala och Kristina och servicepunkten i Anttola.
 • Sjökortserie: L Villmanstrand - Nyslott, 1:40 000, Genimap 2002. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Sjökort över Saimen, nro 208, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Allmänt sjökort 921, Saimens vattensystem, 1:200 000, 2001. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Terrängkartor nr 3142 01, 10 och 11, 3143 03 och 06, 3144 01, 02 och 04, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartorna