Limingovikens naturum är beläget i Limingo som ligger cirka 35 km från Uleåborgs centrum och 5 km från Limingo centrum mot Lumijoki.  Skyltning från väg 8. Den närmaste flygplatsen är Uleåborgs flygplats som ligger cirka 15 kilometer sydväst om Uleåborg (Oulunsalo). Den närmaste järnvägsstationen finns i Uleåborg, på 34 kilometers avstånd.

Till vandringslederna

Vandringslederna startar från Limingovikens naturum. Se friluftstjänster.

Med buss till Limingoviken

På avsnittet Uleåborg–Limingo trafikerar flera bussturer varje dag. Den närmaste busstationen finns i Limingo. Från Limingo finns anslutningar till Brahestad och Lumijoki. Naturumet ligger längs rutten. 

Från hållplatsen för Uleåborgs kollektivtrafikbuss nr 52A är avståndet till naturumet cirka 500 meter.

Se tidtabell på webbplatsen för Uleåborgs kollektivtrafik (oulunjoukkoliikenne.fi, på finska och engelska).

Sök rutter och tidtabeller till Limingoviken / Liminganlahti (opas.matka.fi).

Med bil till Limingoviken

Parkeringsområdet vid Limingovikens naturum. Rantakurvi 6, 91900 Limingo. Plats för cirka 30 personbilar. På parkeringsområdet finns även 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade. Under vinterunderhållet kan parkeringsområdet vara mindre.

Till fots och på skidor

Naturumet är tillgängligt till fots och med cykel från Limingo och Lumijoki kommuners kärnområden. På vintern kan man ta sig till naturumet på skidor från Limingo och Kempele centrum samt från Rantakylä rekreationsområde.