Limingoviken var känt för sin fisk och sina sjöfåglar redan på 1500-talet. Från Hyrynranta båtplats i Virkkula eller längs älvarna startade upp till 50 notlag för att fiska på sina bekanta fiskeplatser. Numera fiskar man för husbehov vid Limingoviken och båtarna startar från hamnar vid Temmesjoki och Lumijoki. Yrkesfiskare använder Varjakkas hamn i Lumijoki och Riutunkari hamn i Oulunsalo.

En liten gul havsstuga bland rörvassen. Två havsörnar sitter på stugans tak.

Havsstugor

Havsstugorna är en del av landskapet vid Limingoviken. Stugorna byggdes för jakt- och fiskebruk under 1950–1970-talen. Fiskarna övernattade i stugorna för att kunna vittja näten tidigt på morgonen och jägarna för att i sin tur vara beredda när änderna började röra på sig på morgonen. Stenhögarna under stugorna är inte naturliga. De som byggde stugorna transporterade stenarna till grunden till byggplatserna på vintern med lastbil och traktor. De enkla stugorna som byggts av brädor är i privat ägo.

Limingovikens skyddshistoria

Världsnaturfonden WWF tog initiativ till att skydda Limingoviken i slutet av 1970-talet då man i Lumijoki började planera att torrlägga våtmarken. Som ett resultat av förhandlingarna mellan Forststyrelsen och WWF kunde man hyra ett område för det första fågeltornet. År 1982 togs Limingoviken med i det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten och erhöll en internationell status som värdefullt fågelvatten. WWF lät bygga ett guidningscenter i Virkkula i Limingo år 1988.

Så småningom har man lyckats skydda hela Limingoviken trots att den till största delen är i privat ägo. Området är en del av Natura 2000-nätverket. Nästan en fjärdedel av viken är fridlyst från jakt.

WWF:s guidningscenter var öppet under sommaren mellan åren 1988 och 1997. Limingo kommun byggde ett nytt naturum år 1998. Verksamheten vid naturumet minskade dock med åren.  

Lokala naturföretagare och -entusiaster samlade sina led och grundade föreningen Liminganlahden Ystävät ry år 2008 och ordnade den första fågelbildsfestivalen år 2008. Utvidgningen av naturumet och utställningen Fåglarnas åtta årstider som genomfördes i samarbete mellan Forststyrelsen och Limingo kommun blev klara år 2012.