Det lönar sig att inleda resan till fåglarnas värld från Limingovikens naturum! I landskapet framträder Limingovikens specialitet, havsstugorna. Naturumets utställning berättar om fåglarnas liv och stugornas historia.

Utställningar

Många som besökt naturumet har berättat att utställningen Fåglarnas åtta årstider är den bästa naturutställning de sett. Utställningen är planerad för hela familjen. Den erbjuder intressant och aktuell information även för passionerade fågelentusiaster. För barn erbjuds spel med fågeltema och uppe i tornet finns ett bo av kvistar. Den visuellt imponerande utställningen bjuder också på berättelser, information och fantastiska fågelbilder. Mera information om naturumets tjänster.

 • I utställningen Fåglarnas åtta årstider kan du förundras över fåglarnas bländande skönhet! På utställningen bekantar man sig med årets gång ur fåglarnas perspektiv. Utställningen koncentrerar sig på det mångsidiga fågelbeståndet vid Limingoviken, men samtidigt kan man också betrakta fåglarnas liv i allmänhet.
 • Varierande utställningar byts ut med en eller två månaders mellanrum. Se den aktuella utställningen i evenemangskalendern.

Sex svanar flyger i en grupp. Rörvass täcker havsviken. Endast lite vatten kan ses. Längre ut finns två havsstugor. Dimma kan ses i horisonten.

Multimediapresentationen Livet vid Limingoviken

 • Berättar om fågelvattenområdets händelser under året.
 • Längd 20 min.
 • Gratis.  
 • Visas när auditoriet är ledigt.  Det lönar sig för grupper att boka förevisningen på förhand.

Gruppguidningar

Kom överens om guidningar på förhand med naturumets personal. Guidningarna kostar 50 € / h / grupp.
Guidningar på utställningen Fåglarnas åtta årstider och i inomhusutrymmena.

 • Guidningar av utställningar
  • Utställningen Fåglarnas åtta årstider berättar om årets gång ur fåglarnas perspektiv. Under ledning av en sakkunnig guide öppnar sig utställningen och fåglarnas mångsidiga värld med hjälp av exempel och berättelser.
  • Längd 1 h.
  • Pris 50 €/timme/grupp. Gruppstorlek max. 25 personer.
 • Äventyr bland fåglar, uppgifter för de minsta skolbarnen
  • Passar för förskolebarn och mindre lågstadiebarn.
  • Längd 0,5 h.
 • Uppgifter för skolbarn
  • Uppgifterna passar för större lågstadiebarn och högstadieelever.
  • Längd 0,5 h.
 • Guidningar i naturen
  • Guidad fågelutflykt till fågeltornet för skolbarn
  • Passar för lågstadie-, högstadie- och gymnasieelever.
  • Guiden är utrustad med ett teleskop och i naturumet finns 20 kikare som lånas ut till skolgrupper.
  • Längd 1 h.
  • Pris 50 €/timme/grupp. Gruppstorlek max. 25 personer. Gruppen delas om den är större. En grupp kan bekanta sig med utställningen medan den andra besöker fågeltornet.
  • Fågelutflykt till vuxen är organiserat med samarbetspartnern 
 • Snöskovandring vid Limingoviken
  • Passar för alla grundskolegrupper.
  • Pris 50 €/grupp. Gruppstorlek max. 23 personer. Gruppen delas om den är större. En grupp kan bekanta sig med utställningen medan den andra besöker fågeltornet.
  • Längd ca 1,5 h.
  • Gruppstorleken är max. 23 personer beroende på antal snöskor.

Fågelboet för barn

I Fågelboet som skapats för de minsta besökarna kan du lyssna på sagor för barn omgiven av mjuka kuddar. I naturumet finns också spel, färgläggningsuppgifter och böcker samt mycket att utforska för de minsta i familjen.

Handbibliotek

I naturumets handbibliotek finns olika naturhandböcker (växter, svampar, fåglar, däggdjur osv.).

Naturumets inomhustorn

Inne i naturumet finns ett fågeltorn varifrån man kan kika ut över Limingoviken med teleskop.

En kvinna tittar på fåglar genom ett teleskop.

Leder och fågeltorn

I Limingoviken finns flera fågeltorn och spänger samt andra anordningar, t.ex. eldplatser, som tjänar besökarna. Naturumet med dess omgivning är tillgängligt och det är möjligt att ha barnvagn med på fågelskådningsutflykten.

Grunda strandängar, vidsträckta vassruggar, videbuskage och strandbjörkar erbjuder häcknings- och rastplatser för det mångsidiga fågelbeståndet. Vid Limingoviken påträffas årligen cirka 200 olika fågelarter av vilka ungefär 160 häckar på området. Bland dem finns också rariteter. Rödspov, fjällgås, sandtärna, rördrom och många andra specialiteter sätter fågelskådarens huvud på spinn.

Fågelsäsongen i Limingoviken börjar i april med gässens flytt och våren kulminerar i brushanarnas färgglada spel. Den bästa tiden pågår åtminstone fram till oktober tills de sista svanarna beger sig söderut då viken fryser till is. Från de fem fågeltornen är det lätt att studera fåglar. På vintern kan man beundra övervintrande fåglar vid fågelmatningsplatserna.

Fotografera

Den unika kusten vid Limingoviken som uppkommit genom landhöjningen samt vikens fågelbestånd skapar fantastiska möjligheter för naturfotografering. Fågeltornen i Limingoviken och Lumijoki är idealiska fotograferingsplatser. Avståndet till fåglarna ställer däremot krav på utrustningen.

Andra aktiviteter

 • Geocaching: Geocaching är ett roligt sätt att lära sig använda GPS och se Limingoviken med en skattsökares ögon!
 • Skidning: Vid Limingoviken går ett skidspår (cirka 25 km) som upprätthålls av regionens kommuner. 
 • Snöskovandring: Snöskovandring erbjuder en möjlighet att bekanta sig med Limingovikens område ur ett helt annat perspektiv. Snöskoar kan bli hyrat från naturumet.
 • Paddling: Vid Limingoviken kan man paddla med guidning. På området finns också fridlysta områden för fåglar, så fråga om tips på paddlingsmöjligheter från naturumet.
 • Lär dig i naturen: Från lärarnas sidor hittar du tips för naturundervisning i omgivningen till Limingovikens naturum. Från naturumet kan grupper även boka en guide till utflykten. Läs mer.
 • Gruppguidningar: Från naturumet kan du boka gruppguidning till utställningen eller terrängen. Våra samarbetsparter ordnar olika guidade utflykter i terrängen.
 • Frivilligverksamhet: Kom och arbeta för vår gemensamma natur. I Limingovikens område finns olika organisationer som till exempel ordnar höslagningstalkon olika evenemang på området. Läs mer.