Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Limingoviken och Karlö

15.12.2020
På grund av den dåliga koronasituationen i norra Österbotten är naturcentret för närvarande stängt och inga gruppguidningar organiseras.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Aulanko naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Guidade turer och programtjänster

Övriga tjänster

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Karlö

Följande företag erbjuder tjänster i närheten av Karlö naturutställning. Det har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och det tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då det verkar inom skyddsområdet.