Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Limingoviken och Karlö

3.3.2021
Beroende på regionala skillnader så kan det hända att naturum måste stängas. Granska den rådande situationen för ditt besöksmål från naturum eller naturområdets hemsidor.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Aulanko naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

Guidade turer och programtjänster

Övriga tjänster

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Karlö

Följande företag erbjuder tjänster i närheten av Karlö naturutställning. Det har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och det tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då det verkar inom skyddsområdet.