Service i Fjäll-Lapplands naturum

Auditorium och mötesutrymme

  • Auditoriet har plats för 60 personer och det kan hyras för möten eller undervisningsbruk. Under naturumets öppettider är priset 25 €/h och 150 €/dag och utanför öppettiderna 50 €/h och 300 €/dag.
  • Skilt mötesutrymme för 10 personer. Mötesutrymmet kan hyras för 10 €/h under naturumets öppettider. Utanför öppettiderna är hyrespriset 25 €/inledd timme.
  • priset inkl. moms 24%.

Service för rörelsehindrade

  • Man kan röra sig i naturumets alla utrymmen med rullstol.
  • Naturumet har tillgängliga toalettutrymmen.