Två mannekänger klädda i traditionella Samiska dräkter.

Auditorium och mötesutrymme

  • Auditoriet har plats för 60 personer och det kan hyras för möten eller undervisningsbruk. Under naturumets öppettider är priset 25 €/h och 150 €/dag. Priset inkl. moms 24%.

Tillgängliga tjänster

  • Man kan röra sig i naturumets alla utrymmen med rullstol.
  • Naturumet har tillgängliga toalettutrymmen.

För lärare

Fjäll-Lapplands naturums permanenta och varierande utställningar ger en fördjupad bild av det nordligaste Lapplands natur och kultur. Läs mer

Material

  • Material om Pallas-Yllästunturi nationalpark finns här
  • Jyppyrä leder -karta (julkaisut. metsa.fi)
  • Material som berör Fjäll-Lapplands naturums utställningar (julkaisut.metsa.fi, på finska)
  • Kom ihåg att naturskyddsområden har begränsningar på att plocka växter och undersöka djur. Bekanta dig med områdets ordningsregler.
  • Barn och ungdomar kan bekanta sig med vildmarkslivet genom att avlägga Vildmarkspasset (eraluvat.fi). Det är ett skojigt kurspaket riktat till fyra olika åldersgrupper: kl. 1. - 3., kl. 4. - 6., årskurserna 7 - 9 och gymnasiet. Vildmarkspassets fyra ämneshelheter är att röra sig i naturen, allemansrätten, fiske och viltvård.

Naturguidningar

Utflyktstips

  • Jyppyrävaara reser sig direkt bakom naturumet. Jyppyrän polku (1,6 km) leder dig upp på toppen, där fantastiska vyer över Ounasjärvi och Pyhäkero öppnar sig.
  • Peurapolku (2 km) kan du bekanta dig med gammal vildrensfångst.

Två campingmatbehållare fulla av mat. Utflyktpanna i bakgrunden.

Måltider