Permanenta utställningar

  • Utställningen Vuovjjuš – Vandrarna är en berättelse om nomadsamerna och den norra naturen. I huvudrollen i utställningen är en ren, som fungerar som en länk mellan natur och människa. Läs mer om utställningen
  • Vandrare i norr är en beskrivning av forskare, resenärer och övriga vandrare som lockats av den arktiska fjällnaturen.
  • 8 årstider är en berättelse om naturens särskilda stämning i Enontekis.
  • barnens utställning, Dununge, tittar man in på en naturutflykt och livet på fjällen.
  • Naturspaning! Utställningen leder besökaren till naturen.
  • Yrjö Kokko-biblioteket är en hyllning till veterinär och författare Yrjö Kokko, som räddade sångsvanen.
  • Lauri Pappilas fåglar är en fantastisk samling av träfåglar som skapats av en ITE-konstnär och snidare från Enontekis. 
  • Läs mer om naturumets permanenta utställningar

Tillfälliga utställningar

I Fjäll-Lapplands naturum finns det hela tiden minst två tillfälliga utställningar, som vanligtvis är relaterade till samisk kultur, natur och konst.

En naturfotoutställning i Fjäll-Lapplands naturum.

Gruppguidningar

Man kan beställa guidningar av samarbetspartnerna.

Filmer i auditoriet

Yrjö Kokko-biblioteket

I biblioteket finns böcker om norra Lapplands natur, historia och kultur samt en stor samling verk av veterinär och författare Yrjö Kokko, som bodde på Ungelo torp. I biblioteket finns även en personlig boksamling som tillhörde Marja Vuorelainen, som fotograferade lappländska människor på 1940- och 1950-talen.

En bokhylla och en informationstavla med information om Yrjö Kokko.

I närheten av naturumet

  • Jyppyrä erbjuder utsikter över fjällen.
  • Peurapolku (2 km) är en naturstig som berättar om vildrensfångst.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer