"Utbyggnaden av Fjäll-Lapplands naturum påbörjades 2005 och utställningsproducenterna samlades i början av år 2006. Besöken på samemuseet Siida och filmfestivalen Skábmagovat och rundturen i finska och norska Lappland samt övernattningen i en renvaktarstuga vid Pöyrisjärvis strand med oförglömliga snöskoterfärder gav den inledande inspirationen till planeringen av utställningen. Genom att delta i Mariadagarnas evenemang nyanserade bilden av modern samisk kultur.

Tanken att skapa en öppen utställningsyta och ett landskapspanorama som kröker sig organiskt i 360 grader kom från den lappländska naturen. Stånden mitt i utställningslokalen är abstrakta tolkningar av de formationer som skapas av snöripan och snön. De pryds av installationer av arbetande lapplänningar. Besökaren är en vandrare som rör sig i ett landskapsrum som ständigt förändras beroende på plats och synvinkel.

Via lokalen för gästutställningar kommer man till kultur- och naturutställningen i en smal passage där utställningen börjar med istiden och vildrenens tid. Utställningen följer renarnas vandring och renvaktarnas årstidsbundna flyttande med renarna, mot brytningstiden och nutiden. Panoramat längs väggens övre del visar med sina stora bildytor årstidernas växlingar i naturen. Renen som avbildas i vitrinskåpen undertill tar besökaren med på en visuell färd genom året. De upplysta skåpen innehåller små installationer, och informationstavlorna längs väggens mellersta del berättar med text och bilder om de rensamernas liv och naturen i norr.

Belysningen är utformad för att framhäva årstidernas stämning i panoramabilderna och väggens krökning, och samtidigt ståndens snölika glans i den till ytorna mörka utställningslokalen. Ljuset som riktas mot vinterkåtan i mitten av utställningslokalen är mjukt och varmt i kontrast till den övriga belysningen i lokalen.

Ljudlandskapet är ett för lokalen anpassat, tonsatt abstrakt element som skärper åhörarens sinnen. Den multimediala upplevelsen kompletteras med monitorer som placerats ut i lokalen, och vars rörliga bild- och ljudvärld framhäver utställningsmaterialet. Vandrare i norr och 8 årstider följer huvudutställningens visuella profil och skapar en kontrast gentemot naturumets lackade träinredning. Yrjö Kokko-biblioteket i anslutning till utställningsutrymmena är för sin del inrett för att skapa en mysig och varm stämning."

Kari Leppänen, arkitekt

Vuovjjuš - Wanderers utställningens visuella bild, grafik och bildcollage var designade av designkontoret Karstium Ltd.

Arbetsgrupp
Dusan Jovanovic
Hilkka Hyvärinen
Nina Turtola