Karhunkierros börjar vid Hautajärvi (förr Karhunkierros naturum) i norra delen av Oulanka nationalpark och slutar vid Oulanka naturum vid Liikasenvaarantie. Leden går huvudsakligen genom torr momark, men längs leden kan man ställvis också beundra berg, raviner och frodiga lundar. Oulanka älv korsas vid Savilampi och Taivalköngäs längs hängbroar. Etappen är lättframkomlig som det tar 2-3 dagar att vandra.

Då man ger sig av från Hautajärvi är den första rastplatsen Perttumakoskis skärmskydd ca 7 km från Hautajärvi. Till det nästa Vasajängänojas skärmskyddet är det ca 6 km, och före detta finns en av Oulanka nationalparks sevärdheter, Rupakivi. Ca halvvägs (15 km från Hautajärvi), på stranden av Oulanka älv finns Savilampi ödestuga samt Oulankas kanjon. Ungefär fyra kilometer söder om Savilampi, på Oulankajokis strandbrink, finns Taivalköngäs ödestuga.

Från Taivalköngäs flyttar leden över Oulankajoki via två hängbroar. Därifrån framåt är etappens rastplatser Runsulampis tältningsområde samt i slutet av etappen Oulanka campingområde och Oulanka naturum.

Längs leden finns det flera sevärdheter: Rupakivi, Oulankas kanjon, Taivalköngäs samt Oulanka naturum.

Avfallshantering

Ekopunkten finns i Oulanka nationalparks campingområde. Vid ekopunkten kan man sortera metall-, glas-, plast- och  samt överlämna farligt avfall (batterier). Var vänlig och bränn rent papper och kartonger på eldplatserna. Bioavfall förs till torrtoaletterna.

Terrängcykling

Enligt ordningsstadgarna är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: Taivalköngäs - Oulanka naturum (9 km).

Kanotled

Från Savilampi eller från Oulankajokis bro vid Sallanvägen kan man paddla längs Oulankajoki till stranden av Oulanka campingområde eller till naturumets landstigningsställe. Från Savilampi till naturumet är det 15 km längs älven. Om Oulankas kanotleder.

Övrig service

  • I Oulanka naturum finns det ett café. I naturumet kan man även bekanta sig med en utställning som presenterar naturen i Oulanka nationalpark och livet i det strömmande vattnet.
  • I närheten av Oulanka naturum finns Oulanka nationalparks campingområde, där det finns en kiosk.