Karhunkierros går huvudsakligen inom Oulanka nationalparks gränser. Längs leden finns det service på 2 - 3 dagsetapps avstånd från varandra, såsom kiosker och caféer där man bl.a. säljer livsmedel och friluftsförnödenheter. Man behöver således inte bära allt med sig.

Forststyrelsen och Kuusamo stad ansvarar för Karhunkierros underhåll och kundtjänst, så att Forststyrelsen sköter den del av leden som går inom Oulanka nationalpark medan Kuusamo stad ansvarar för den del av Karhunkierros som går från Juuma till Konttainen.

Dricksvatten

 • Ytvattnet, t.ex. vattet från sjöar, älvar och bäckar, lönar det sig att rengöra innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar från ställe till ställe.
 • Vi rekommenderar att man tar vatten i flaskor från ställen med kundtjänst. Om man använder ytvatten som dricksvatten sker det på eget ansvar.

Avfallshantering

I Oulanka nationalpark och längs Karhunkierros följs principen för skräpfritt friluftsliv.

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Det finns inga kärl för blandavfall inom Oulanka nationalpark, så det är all anledning att redan på förhand fundera på hur man kan minska på sina sopor som eventuellt uppkommer under vandringen. Då man packar sin ryggsäck kan man bl.a. avlägsna onödiga förpackningar och välja sådana förpackningar som kan återanvändas.

Genom att på förhand minska på kommande sopor blir även ryggsäcken lättare att bära.

Vedhantering

Veden körs till ödestugorna och eldplatserna med snöskoter på vintern. Veden är i långa slanor, som vandrarna får såga upp och klyva med yxa. Vedförråden fylls på vid behov på sommaren.

Det går årligen mycket ved åt på Karhunkierros eftersom Oulanka nationalpark är ett populärt område. Vi önskar att vandrarna inte slösar med veden.

Toaletter

Längs Karhunkierros finns det sammanlagt 10 ödestugor och vid dem alla finns det torrtoaletter. I toaletterna kan man även lägga bioavfall. Toaletterna underhålls regelbundet och töms alltid då kärlet fylls.

Ansvarig för avfalls- och vedservicen

Största delen av Karhunkierros sköts av Forststyrelsen. Servicepersonalen besöker dessa delar av leden ett par gånger i veckan. Etappen från Juuma by till Konttainens norra sida sköts av Kuusamo stad.

Förbindelse med andra leder

UKK - ledens Hossa - Kuusamo - Sallatunturi etapp går längs Karhunkierros från Ruka till Hautajärvi.

Övrig service i omnejden

Anmärkningar

Oulanka nationalpark är en av Finlands populäraste nationalparker. Området besöks årligen av ca 160 000 besökare. Det stora antalet besökare sliter och belastar också vandringsleden, speciellt under högsäsong. Vi önskar att vandrarna håller sig till de markerade lederna, så att den omgivande naturen skulle bevaras i så naturligt tillstånd som möjligt och så att det inte bildades nya stigar på området.

Övernattning

Öde- och reserveringsstugor

Det finns 10 öde- och raststugor längs Karhunkierros, varav åtta finns inom Oulanka nationalparks gränser.

 • Savilampi ödestuga, vid Oulankajoki.
 • Taivalköngäs ödestuga, vid Oulankajoki.
 • Puikkokämppä raststuga och Ristikallio ödestuga, vid Aventojoki.
 • Ansakämppä ödestuga, vid Oulankajoki.
 • Jussinkämppä ödestuga, på stranden av Kulmakkojärvi.
 • Siilastupa ödestuga, vid Kitkajoki i Jyrävä, längs Pieni Karhunkierros.
 • Myllykoski raststuga, vid Kitkajoki, längs Pieni Karhunkierros.
 • Porontimajoki ödestuga, vid Porontimajoki.
 • Valtavaara raststuga, på krönet av Valtavaara.

Campingområden

 • Oulanka nationalparks campingområde är beläget vid Karhunkierros i mitten av parken.

Uthyrning av utrustning

Utrustning

Det är trevligt att vandra längs Karhunkierros, om man har de grundläggande kunskaper och färdigheter friluftslivet kräver. Den viktigaste utrustningen är en god karta (Rukatunturi-Oulanka friluftskarta 1:50 000) och tillräckliga förhandsuppgifter om området.

Ödestugorna längs leden är ofta fulla under högsäsong, så det är all anledning att ta med sig tält och sovsäck.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.