Ledbeskrivning för Karhunkierros-leden

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Lämpliga startpunkter

Ledens startpunkter från norr till söder är

Karhunkierros kan delas upp i ett par dagars etapper. Var och en av dem börjar och slutar vid startpunkten, dit det går en buss. Tilläggsuppgifter från kommunikationer.

Ledens etapper

Karhunkierros kan indelas i fyra delar, som omfattar såväl lätta som krävande etapper. Längs rutten ser man kärr, berg, lundar, torra tallmoar, ängar, skogbevuxna berg, men framför allt Oulanka nationalparks fantastiska sevärdheter, såsom vilda forsar i skydd av urgamla klippväggar.

Man kan säga att leden går från nationalparkens norra dels lättsamma, varierande skogsterräng till södra delens steniga älvstränder och bergssluttningar som gör att man dryper av svett. På våren då snön smälter och tjälen håller på gå ur jorden är förhållandena omvända och de små bäckarna och älvarna, som får sitt vatten från kärren svämmar över, vilket kan försvåra korsningen av bäckar och älvar. Vid regn kan spångar och hängbroar samt steniga partier vara hala.

Ledmarkering

Leden är markerad med orange färg på träden.