Kärlek till naturen och kulturen

Hytermä är känt framför allt för Romu-Heikki som bodde på öarna och hans maka Lilli (hennes ursprungliga namn var Pikku-Julia). Heikki Häyrynen - länsman, krigskamrer, Romu-Heikki - och hans maka Lilli Häyrynen är oskiljbart förknippade med Kerimäkis historia. Häyrynen, född i St. Michel 1874, gjorde sitt livsverk som länsman i Kangasala, Sysmä och till sist i Kerimäki åren 1916-1940. Den mångfasetterade personen Häyrynen blev känd inte bara för sin hetlevrade och envisa karaktär, utan också för sin passion för gamla föremål och samling av dessa. Sitt naturintresse fick han för sin del förverkliga på öarna i Hytermä (Iso- och Pieni-Hytermä samt "Lavvii", sammanlagt 53 ha), som Häyrynens köpte åren 1925-1929. På dessa öar grundade de det första naturskyddsområdet i St. Michels län år 1932.

Häyrynen inledde ett strävsamt arbete på öarna, som var i uppenbart dåligt skogsvårdsskick. Öarnas naturskönhet gjorde ett så stort intryck att i synnerhet Heikki rent av avgudade dem; ingen uppoffring var för stor för hans Hytermä. När Romu-Heikki beskrev sitt paradis, talade han om "Hytermä-ideologin" och jämförde Hytermäs uppstigning från sitt förnedringstillstånd till sin nya blomstring med historien om fågeln Fenix. Varsamt rensade och gallrade han trädbeståndet i Hytermä; han skulle hellre ha huggit av ett finger från handen än i onödan fällt ett träd som gjorde Hytermä vackert.

En samlares drömmar om ett museum

Romu-Heikkis museala intresse och samlande av alla möjliga olika saker gick före allt annat - till och med naturintresset. Det var denna iver som gav honom hans smeknamn. När Häyrynens bodde i Kangasala var deras hem som ett museum. Bilder som har bevarats från den tiden visar enorma mängder tavlor, skulpturer, silver- och tennföremål, gobelänger, stilmöbler, kristallkronor, vapen och mycket annat. Häyrynen planerade att grunda ett skogs- och hembygdsmuseum i ett gammalt spannmålslånemagasin i Kerimäki, men när det projektet gick i stöpet inriktade krigskamreren sin energi på att organisera en etnologisk samling i naturskyddsområdet i Hytermä.

Två bänkar byggda av båtar, en tallskog i bakgrunden.

En viss mängd gamla föremål hade redan tidigare placerats i Hytermä, men det var först år 1937 som den egentliga så kallade Hytermä-samlingen föddes. Dit transporterades i vinterföre bland annat fyra gamla bodar, där folkliga föremål placerades grupperade enligt sort. Föremålen var förknippade med bland annat jakt, fiske, hushåll och hembränning. En före detta vedbod gjordes om till ett pärtbeklätt "skogsmuseum", där Häyrynen placerade "skogsspecialiteter" som han hade samlat; grenklykor, knölar, knotiga träd, tickor med mera.
I ett gammalt vedlider finns olika specialiteter från skogen, så som krokiga grenar, vrilar, knöliga träd och tickor.

En idérikedom som omfattade allt från en väderkvarn till ett monument av kvarnstenar

I Hytermä byggdes först en liten villa, ett uthus, en bastu och ett båthus med bryggor. Idésprutan Romu-Heikki såg till att en brunn med svängel, gungor, en tjärdal och en loftbod byggdes på ön, villan och bastun byggdes ut och en väderkvarn flyttades från en närliggande ö. Stenar användes till att bygga trappor, terrasser och sittgrupper.

Häyrynen samlade ett hundratal kvarnstenar till Hytermä. Av dem och av de stenhögar som uppstod under röjningsarbetena byggdes trappor, terrasser och sittgrupper på olika ställen. Under den tid byggnadsarbetena pågick i Hytermä var arbetslösheten hög och Häyrynen ville hjälpa lokalbefolkningen genom att ge dem arbete. Den mest berömda konstruktionen "Arbetets minnesmärke" färdigställdes år 1937. Heikki Häyrynen värdesatte förfädernas arbete så högt att han ville visa sin respekt med detta massiva monument, som med sina kors och granitbollar är över sju meter högt. Den breda trappan som leder upp till monumentet från stranden fungerar som en piedestal för monumentet.

Två vandrare går i trappor vid arbetets minnesmärket.

Häyrynens ville få sin sista vila intill sitt livsverk och år 1934 vigdes en begravningsplats på Laviasaari med en bastant stengärdsgård och en konstfärdig järnport.

Livsverket förstördes i en brand

Häyrynens hade planerat att tillbringa sin ålderdom i Hytermä och hade utrustat sin villa med detta i åtanke. Planen fick ett omskakande slut den 27 april 1942, då villan med sina oersättliga minnesföremål förstördes i en brand orsakad av en gnista som flugit upp på taket.

När paret Häyrynens krafter började tryta donerade de naturskyddsområdet inklusive byggnader till staten år 1942 och behöll endast nyttjanderätten till platsen och skötseln av samlingarna. Redan sommaren därpå förde en båtprocession Hytermäs husbonde för att vila i sitt högt älskade Hytermäs famn. Ett decennium senare begravdes även fru Lilli bredvid sin make under stenkullen. Hytermä hade tagit ut sin rätt.