En närbild av två fjärilar på en blomma.
 

Instruktioner för att vistas och färdas i Näränkä

I Näränkä är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, med undantag för gränszonen,
 • att läger enligt allemansrätten, men vi rekommenderar övernattning ocg tältning vid de markerade skärmskydden och eldplatser.
 • att plocka bär och matsvamp,
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • en del av Näränkäs naturskogar finns inom gränszonen, dit det är förbjudet att gå utan tillstånd från gränsbevakningsväsendet,
 • i första hand bör man använda underhållna eldplatser då man gör upp eld. Det bör man göra alltid när man befinner sig utanför lederna under en halv kilometer från en underhållen eldplats. I övriga fall kan man göra upp eld med hjälp av torra kvistar, ris och små rötter.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats,
 • att köra motordrivet fordon, med undantag för de vägar som anvisats för ändamålet,
 • att skräpa ned och göra skada på friluftsanordningarna.

övrigt att beakta

 • att största delen av lederna och friluftsanordningarna på områdets finns i närheten av Närängänvaara och Julma Ölkky.

Förberedelser

P.g.a. Näränkäområdet är avsides beläget rekommenderar Forsstyrelsen att man på förhand bekantar sig med området och dess service. De närmaste ställen där man kan få logi och färdiglagad mat är om sommaren i Teeriranta by och i Hossa.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Näränkä området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet.. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • På Näränkäområdet har mobiltelefoner huvudsakligen god hörbarhet, men på låglänta marker och vid foten av bergen kan hörbarheten vara dålig.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

Årstider

 • I Kuusamo börjar "ruskan" vanligen i mitten av september och fortsätter till slutet av september, då höststormarna får löven att falla.
 • Vintern är sträng i Koillismaa p.g.a. den hårda kölden och det tjocka snötäcket. Forsstyrelsen rekommenderar att endast erfarna vandrare gör långfärder under vintern. Snötäcket kommer årligen i slutet av oktober, och under vinterns lopp blir snötäcket ca 80 cm tjockt. Den strängaste kölden som uppmätts i Kuusamo är drygt -40 grader.
 • Våren kommer vanligen till Koillismaa i slutet av april då dagarna blir längre, och sommaren infaller ofta först i mitten av juni.

Myggor

 • I Kuusamo kommer myggorna vanligen i juni efter midsommaren och försvinner i juli-augusti. Förutom de surrande myggorna kommer det på sensommaren dessutom knott och svidknott. Myggornas mängd varierar årligen.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer