Ledernas startpunkter

Hyöteikönsuos parkeringsplatsen

  • Hyöteikönsuo leden

Suolampis parkeringsplatsen

  • Vaaranpolku leden
     

Rundslingor

Näränkäs gamla stigar har iståndsatts till Näränkä ödegårds närleder, som består av Vaaranpolku och Näränkäleden.
 

Hyöteikönsuo leden 3,5 km / riktning

Parkeringsplats Fotvandring Eldplats Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser Hyresstuga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 1,5 h.
Svårighetsgrad: krävande led p.g.a. terrängens höjdskillnader.

En vandrare tittar ut över en myr genom en kikare. Ett fjäll i bakgrunden.

Startpunkt
Hyöteikönsuos parkeringsplatsen

Sevärt
Från utsiktsplatserna har man fin utsikt norrut över den vida skogsödemarken och söderut över Hyöteikönsuos myrskyddsområde.

Friluftskonstruktioner
Näränkäs ödegård och Peurolampis skärmskydd. Det finns sammanlagt ca 4 km spänger över myrsträckorna.

Ruttbeskrivning 
Leden är markerad med orange färg.

På den öppna myren finns mycket vatten och låg växtlighet. I bakgrunden finns ett fjäll.

Vaaranpolku, 3 km / rundslinga

Parkeringsplats Fotvandring Eldplats Torrtoalett Besök till sevärdheter och utkiksplatser Hyresstuga

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 1 h.
Svårighetsgrad:  krävande led p.g.a. terrängens höjdskillnader. 

Leden börjar vid Suojärvis parkeringsplats och går upp längs trappor till Näränkäs ödegård, därifrån den fortsätter till krönets utsiktsplatser Kirkkokallio och Yheksänsylenkallio. Leden är nästan i sin helhet en del av Näränkäleden.

Två vandrare går upp för en backe längs trappor. Det finns tät skog i omgivningen.

Startpunkt 
Suolampis parkeringsplatsen

Friluftskonstruktioner
Näränkä ödegård

Sevärt
Näränkä ödegård, utsiktsplatserna Kirkkokallio och Yheksänsylenkallio samt minnesträdet Niko. Från utsiktsplatserna har man fin utsikt norrut över den vida skogsvildmarken och söderut över Hyöteikönsuos myrskyddsområde.

Ruttbeskrivning 
Leden är markerad med orange färg.

I Halsinnoro avviker Vaarapolku från Näränkäleden (inte i bruk!) och fortsätter till minnesträdet Niko. På Nikos stam är årtalet 1876 inristat, vilket är året då Näränkäborna gjorde en överenskommelse med björnen. Från Niko går leden tillbaka ner till startpunkten.

Två vandrare tittar på det öppna fjällandskapet från toppen av ett fjäll. En av vandrarna tittar genom en kikare.
 

Snöskoterleder och -rutter

Snöskoterleden Hossa-Kuusamo går längs Romevaaraområdets östra gräns och Hyöteikkös myrskyddsområdes västra gräns.