Vandring längs markerade leder

Det finns sammanlagt 27 km markerade leder på området. På Närängänvaaraområdet finns det två rundslingor och i omnejden finns rundslingan Ölökyn ähkäsy.

Skådning fåglar

För fågelentusiaster erbjuder Närängänvaaraområdet fina möjligheter att se gammelskogens arter, från lavskrika till blåstjärt.

Titta på sevärdheter och utsikter

På Närängänvaara finns utsiktsplatser på Kirkkokallio och Yheksänsylenkallio samt Närängänvaaras unika ödegård.

En svala flyger ovanför bastubyggnaden. Skog i bakgrunden.

Övriga aktiviteter

  • Plockning bär och svamp: I områdets skogar och vida myrområden kan man plocka bär och svamp i de mångsidiga löv- och blandskogarna. Hjortronet växer bl.a. på grankärren, tallmyrarna, fuscummossarna, aapamyrarnas strängar och de försumpade momarkerna.
  • Fiske: I Ylä-Kaartojärvi fiskar man bl.a. sik med nät. Sik kan också fångas med drag. Då isen bär har fiskarna sina nät under isen. På vårvintern börjar säsongen för pilket. Man kan få t.ex. abborrar eller ståtliga harrar. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.