Sevärdheter i Leivonmäki

9.1.2024
Koskikaran kierros -naturstig och Rutalahti förbindelseled är stängda på grund av iset som har bildats på Korvenkoski-bron.

Rutajoki-ån

Den dolda pärlan i Leivonmäki nationalpark är den klara Rutajoki-ån med sina skummande forsar. Rutajoki kan beundras längs den 3,5 km långa Koskikara-rundan, som för det mesta går på privat mark. Rutajoki är också en av de viktigaste lekplatserna för insjööringen i norra Päijänne-området.

Fallhöjden mellan Rutajärvi och Päijänne är 44 m. Tack vare sin vattenkraft har Rutajoki en färgrik brukshistoria med kvarnar och sågar. Åns nedre lopp har restaurerats till sitt naturtillstånd 1997.

Ett särdrag för Rutajoki är kravispropparna varje vinter och som höjer vattennivån och skär av Koskikara-rundan. Kravispropparna är ett magnifikt naturfenomen som det dock lönar sig att observera på tryggt avstånd. Aktuell information om isläget och Rutajokis historia finns på byn Rutalahtis webbplats (rutalahti.fi, på finska).  

Blomstrande hägg och en brusande fors i en vårlik skog.

Joutsniemi

Joutsniemi-åsen är den kändaste natursevärdheten i Leivonmäki nationalpark. Denna 1,5 km långa slingrande ås, en kvarleva från istiden, tränger sig i Rutajärvi-sjön och delar den i två bassänger. Joutsniemi-åsen är en nationellt värdefull åsformation. För vandraren är åsen ett tacksamt mål. Längs åsryggen går en lättframkomlig led och därifrån kan man beundra sjölandskapet på åsens vardera sida.  Som bredast är åsen endast 100 m. I Joutsniemi finns en eldplats och en vacker naturlig sandstrand.

Fyrkantiga stenrösena på Lintuniemis och Joutsniemis stränder är gränsrösen som har markerat tillandningsområdenas gränser. Gränsrösena är fornminnen skyddade enligt lag.

En sandig udde och en lugn sjö i solnedgången. Vid stranden finns skog i höstfärger.