Sevärdheter i Leivonmäki

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
8.12.2021
Rutajoki älven översvämmer. Koskikaran kierros -leden och Rutalahti förbindelseleden är stängda.

Rutajoki-ån

Den dolda pärlan i Leivonmäki nationalpark är den klara Rutajoki-ån med sina skummande forsar. Rutajoki kan beundras längs den 3,5 km långa Koskikara-rundan, som för det mesta går på privat mark. Rutajoki är också en av de viktigaste lekplatserna för insjööringen i norra Päijänne-området.

Fallhöjden mellan Rutajärvi och Päijänne är 44 m. Tack vare sin vattenkraft har Rutajoki en färgrik brukshistoria med kvarnar och sågar. Åns nedre lopp har restaurerats till sitt naturtillstånd 1997.

Ett särdrag för Rutajoki är kravispropparna varje vinter och som höjer vattennivån och skär av Koskikara-rundan. Kravispropparna är ett magnifikt naturfenomen som det dock lönar sig att observera på tryggt avstånd. Aktuell information om isläget och Rutajokis historia finns på byn Rutalahtis webbplats (rutalahti.fi, på finska).  

Blomstrande hägg och en brusande fors i en vårlik skog.

Joutsniemi

Joutsniemi-åsen är den kändaste natursevärdheten i Leivonmäki nationalpark. Denna 1,5 km långa slingrande ås, en kvarleva från istiden, tränger sig i Rutajärvi-sjön och delar den i två bassänger. Joutsniemi-åsen är en nationellt värdefull åsformation. För vandraren är åsen ett tacksamt mål. Längs åsryggen går en lättframkomlig led och därifrån kan man beundra sjölandskapet på åsens vardera sida.  Som bredast är åsen endast 100 m. I Joutsniemi finns en eldplats och en vacker naturlig sandstrand.

Stenrösena på Lintuniemis och Joutsniemis stränder är en del av områdets lokala historia, och har antagligen markerat tillandningsområdenas gränser. Rösenas exakta ålder är inte känd.

En sandig udde och en lugn sjö i solnedgången. Vid stranden finns skog i höstfärger.