Instruktioner och regler för Leivonmäki

9.1.2024
Koskikaran kierros -naturstig och Rutalahti förbindelseled är stängda på grund av iset som har bildats på Korvenkoski-bron.

Leivonmäki nationalpark har inrättats för att skydda den representativa skogs-, ås- och myr- samt småvattendragsnaturen i Insjöfinland. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf, 350 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Flyga drönare
Cykla 
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Leivonmäki nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag för områdena med tillträdesförbud:

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger på tältningsområden samt i vindskydd, vid eldplatser och i deras omedelbara närhet.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld endast på de för ändamålet anvisade platser. Då varning för terrängbrand har utfärdats, får man göra upp eld endast på Harjujärvi koksjulets eldstad som är försedd med tak och rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av friluftskök är tillåtet överallt där det är tillåtet att röra sig. 

När det råder varning för terrängbrand är det inte tillåtet att använda riskök på grund av den risk för gnistor som dessa medför.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.

I Leivonmäki nationalpark finns det två sorters toaletter: torrtoaletter (Lintuniemi, Joutsniemi och Niinisaari) och torrtoaletter som töms med sugtömning (Selänpohja, Harjujärvi och Soimalampi). I torrtoaletten kan du återvinna bioavfall som uppstår under vandringen, men i toaletten som töms med sugtömning får inget annat avfall lämnas än människans egna bioprodukter. Allt överlopps avfall i sugtömningstanken orsakar problem och kostnader i avfallshanteringen. 

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.

Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i områden som berörs av begränsningar. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Rutajärvi vattenområden hör inte till nationalparken. Ytterligare information om fiske i Rutajärvi fås från Leivonmäki fiskelag (kalapaikka.net, på finska).

Rutajokis vattenområden hör inte till nationalparken. Mer information om fiske i Rutajoki (rutalahti.fi, på finska).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp förutom i områden som berörs av begränsningar

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Flyga drönare

Det är förbjudet att flyga drönare på begränsningsområdet i Haapasuo under fåglarnas häckningstid 15.4-15.7. Annars är det tillåtet att flyga drönare, förutsatt att verksamheten inte stör människor eller vilda djur. Särskild försiktighet ska iakttas överallt under fåglarnas häckningstid.

Cykla

Enligt allemansrätten är cykling tillåten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna. Det finns en 22 km lång terrängcyklingsled i nationalparken.

Rida

Det är tillåtet att rida endast på vägar.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Leivonmäki nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Leivonmäki nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller Att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena i området, på landskapet eller på arternas fortbestånd.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Leivonmäki ordningsstadga

Ordningsstadga för Leivonmäki nationalpark (Pdf 350 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 28.6.2010.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi). 

 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Leivonmäki nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. 
 • Det lönar sig att ta med matsäck och dricksflaska, eftersom det inte finns regelbundet öppna caféer eller butiker och inte heller något ställe i terrängen där man kan få rent dricksvatten. Till de närmaste butikerna i Rutalahti är det 9 km och i Leivonmäki 12 km.
 • Vandringslederna i Leivonmäki nationalpark är lättframkomliga och lämpar sig väl som mål för dagsutflykter för hela familjen. Lederna går huvudsakligen genom torr tallmoskog och myravsnitten är spångbelagda.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

""När varning för terrängbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Leivonmäki nationalpark. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.