Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Leivonmäki nationalpark

15.1.2021
Koskikara leden är stängd på grund av översvämning.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Leivonmäki nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.


Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.