Service i Leivonmäki

9.1.2024
Koskikaran kierros -naturstig och Rutalahti förbindelseled är stängda på grund av iset som har bildats på Korvenkoski-bron.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

På parkeringsområdena, finns det informationstavlor som berättar om Leivonmäki nationalpark.

Naturparkens logoproducter i mellersta Finlands naturmuseum (jyu.fi, på finska och engelska) i Jyväskylä.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Kafé

Karoliinas Park Kafé (Karoliinan Puistokahvila) på Selänpohja parkeringsområde är oppet på helger från kl. 11 till 15 med väderreservation. Kolla öppettiderna på kaféets facebooksida (facebook.com, på finska).

Eldplatser

 • Lintuniemi: en halvkåta
 • Joutsniemi: en vindskydd och en separat eldplats
 • Soimalampi: en vindskydd
 • Harjujärvi: en tillgänglig kokskjul
 • Niinisaari: en vindskydd
 • På eldplatserna är veden långa stammar eller klyvningar, förutom vid Harjujärvis kokskjul där färdig ved finns. Det finns en såg och en yxa vid eldplatserna för att hugga ved.

Observera, att om varning för terrängbrand har utfärdats, får man göra upp eld endast på Harjujärvi koksjulets eldstad som är försedd med tak och rökkanal. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Eldplats på en sandstrand fotograferad från ovan, omgiven av en somrig skog. I bakgrunden en spegelblank sjö.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Naturvatten används som dricksvatten på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Några toaletten töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den (Selänpohja, Harjujärvi, Soimalampi). Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns tillgängliga toaletter som töms med sugtömning vid Selänpohjas parkeringsområde och Harjujärvis eldplats.
 • Det finns en toalett som töms med sugtömning i Soimalampi.
 • Vid Lintuniemi, Joutsniemi och Niinisaari eldplatser finss det en torrtoalett.
 • Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Tältning är tillåten i omedelbara närheten av eldplatser. Bästa platser för tältning är Lintuniemi och Harjujärvi (ca 5 - 7 tält). 
 • I Soimalampi, Joutsniemi och Niinisaari vindskyddes har rymt till 4 personer.

Vandraren vilad vid en vindskydd.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Övrig service i omnejden

 • I Leivonmäki by (12 km från parken) finns det en butik, en ombudsmannapost, ett apotek och taxi.

""När varning för terrängbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Leivonmäki nationalpark. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över Leivonmäki


Pdf 2,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Leivonmäkis karta i Utflyktskarta.fi.