Kundtjänst och vägledning

 • Informationstavlor finns på parkeringsplatserna i Maalarinmaa och Peräkylä samt på rastplatserna i Maalarinmaa och Särkinen.
 • Tilläggsuppgifter ger Forststyrelsens kundtjänstnummer, tel: +358 40 595 5114,
  merenkurkku(at)metsa.fi

Det finns en skylt på tornräcket som berättar om fåglar. I bakgrunden trädtoppar och regnmoln.

 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • I Maalarinmaa finns ett skärmskydd med eldplats.
 • I Särkinen finns en eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats. Mer information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Kåtaformat skärmskydd på mitten och ett bord med bänkar till höger. I bakgrunden skog.

 

Dricksvatten

 • Man måste ta med eget dricksvatten till området. Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid rastplatsen i Maalarinmaa och i samband med ödestugan i Särkinen finns torrtoaletter.

Övernattning

 • I naturskyddsområdets sydöstra hörn vid Särkinens gamla gårdstun finns en ödestuga och tältplats. Där finns också en eldplats och en torrtoalett.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området, och områdets naturstigar är inte tillgängliga med rullstol eller barnvagn.

Övrig service i omnejden