Särkinen, ödestuga

Typ

Särkinen ödestuga, 6 pers.

Läge, karta och allmän presentation

Västra Finland, Jurva kommun,
Levaneva naturskyddområde

Särkinen rastplats, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84)
lat: 62° 45.5926' lon: 22° 06.7798'  
ETRS-TM35FIN: N: 6968300 E: 250605
 

Särkinen ödestuga. Bild: Juha Elo

Ödestugan finns i sydöstra hörnet av Levaneva 
naturskyddsområde, invid Kurjen kierros -leden
(Tranrutten), ca 2 km från parkeringsplatsen
i Peräkylä.

Terrängkarta 1244 05, 1:20 000

 

Utrustning

Kamin och ved

Anmärkningar

På gårdstunet finns en eldplats och en torrtoalett.
På området finns en brunn med släckningsvatten.
Vattnet kan användas som dricksvatten på eget
ansvar.
På vintern lämpar sig stugan bäst för dagsutflykter.
Det är tillåtet att ta med sig sällskapsdjur i stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Det finns ingen avfallshantering vid stugan, så var 
och en för själv bort sitt skräp från terrängen till
sortering. Läs mer om
skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Kontaktuppgifter: tfn 040 595 5114.