Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Den enda leden på området startar och slutar vid parkeringsplatsen.

En bred trästig i kärret.Naturstigar

Naturstigen, 1,3 km, startar och slutar vid parkeringsplatsen. Vi rekommenderar att man vandrar stigen medsols, och då startar man vid kartan över området. Den jämna stigen går först igenom ett skogskärr, där man får njuta av skogens ljud, färger och dofter. Snart kommer man ut på myren och har en fin utsikt över det öppna karga myrlandskapet. Efter det här fantastiska, vildmarkslika myrlandskapet dyker stigen tillbaka in i skogen och slutar vid parkeringsplatsen.

Service: Stig och fågeltorn. Vid fågeltornet finns ett bord och bänkar.

Sevärdheter: naturtorn.

Naturstigen lämpar sig för nybörjare.

 En grön skog med en slingrande smal stig.