Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Den enda leden på området startar och slutar vid parkeringsplatsen.

Naturstigar

  • Naturstigen, 1,3 km, startar och slutar vid parkeringsplatsen. Vi rekommenderar att man vandrar stigen medsols, och då startar man vid infotavlorna och kartan över området. Den jämna, grusbelagda stigen går först igenom ett skogskärr, där man får njuta av skogens ljud, färger och dofter. Snart kommer man ut på myren och har en fin utsikt över det öppna karga myrlandskapet. En bred gångbro för till fågeltornet på myrens kant, och den lämpar sig också för rörelsehindrade. Efter det här fantastiska, vildmarkslika myrlandskapet dyker stigen tillbaka in i skogen och slutar vid parkeringsplatsen.
    • Service: Stig och fågeltorn som lämpar sig för rörelsehindrade och besökare med barnvagn. Vid fågeltornet finns ett bord och bänkar.
    • Sevärdheter: naturtorn.
    • Naturstigen lämpar sig för nybörjare.