Instruktioner och regler för Mustansaarenkeidas

Instruktioner för att vistas och färdas i Mustansaarenkeidas

Tuvull i träsket. Hunden står i bakgrunden.
 

I Mustansaarenkeidas är det

tillåtet

  • att röra sig till fots och på skidor
  • att plocka bär och svamp

begränsat

förbjudet

  • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
  • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
  • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • att låta sällskapsdjuren gå lösa.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer