Ledernas startpunkter

Peuran polkus start- och ändpunkter från söder till norr är:

  • Humalajoki parkeringsområde, Perho (Humalajoentie 14, Perho)
  • Valkeinen parkeringsområde, Lestijärvi (Kinnulantie 695, Lestijärvi)
  • Petäjämäkis friluftsanläggning, Reisjärvi (Rintalantie 88, Reisjärvi)

Ledens etapper

Peuran polku 77 km

Förbindelse med andra leder

Hirvaan kierros-rundslinga 58 km

Valkeisen kierros-rundslinga 5 km

Mäntyjärven kierros-rundslinga 15 km

Kotajärven kierros-rundslinga 6,5 km

Kanotleder

Leder i Salamajärvi nationalpark

Peuran polkus ledbeskrivning

Peuran polkus stamled

Humalajoki - Sysilampi - Salamajärvi - Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde - Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning, 77 km

Peuran polku -stamled är markerad med orange färg på träden.

Humalajoki - Sysilampi 10 km

Stamleden börjar vid Humalajoki parkeringsplats. Leden går först till Salmelanharju, som är traktens mest betydande åsformation. På åsen växer ett ståtligt gammalt tallbestånd. Från Salmelanharju fortsätter leden till Pikku-Syrjä, på vars strand det finns ett skärmskydd. Pikku-Syrjä ligger ungefär på halva etappen. Från Pikku-Syrjä till Sysilampi går leden huvudsakligen längs vägar. Strax före Sysilampi når man Salamajärvi nationalpark.

Sysilampi - Salamajärvi 10 km

Från Sysilampis parkeringsplats är det 700 m till Sysilampi öde- och hyresstuga. Ödestugan är alltid öppen. I hyresstugorna 1, 2 och 3 finns det två, sex och sex bäddplatser. Det finns en brunn, en eldplats samt ett tältningområde på gården.  Två separata naturstigar börjar från Sysilampistugan. Barnens naturstig, 1,5 km, går till Hepolampi och tillbaka. Pakosuo naturstig, 4,3 km, börjar vid Sysilampi parkeringsplats eller vid Sysilampistugan. Pakosuo naturstig är en intressant stig som presenterar Suomenselkäs ursprungliga natur i dess mest typiska tillstånd.

Från Sysilampi fortsätter leden mot Salamajärvi. Ifall du har tålamod att gå tyst och försiktigt kan du med god tur få syn på en skogsvildren eller en älg på mossen. Leden korsar också bäcken Matopuro, som på våren svämmar över spångerna. Då är det bäst att ha gummistövlar på fötterna. På Salmijärvis strand finns Jyrkkäniemi utsiktsplats, där det också finns en eldplats. Det är 3,7 km från Sysilampistugan till Jyrkkäniemi. Ungefär 1 km från Jyrkkäniemi finns det en stor tjärdal bredvid stigen. På Salamajärvis strand i Pitkälahti finns det ett tältningområde, en ödestuga och en eldplats. Från Pitkälahti är det 2 km till parkeringsplatsen vid Perho-Kinnula-vägen, där etappen slutar.

Salamajärvi - Lehtosenjärvi 17 km

Det finns ett skärmskydd med eldplats på Ahvenlampis strand, 3,3 km norr om parkeringsplatsen. Därifrån är 3,5 km längs leden till Valvatti ödestuga. Stugan är en gammal skogvaktarbostad med plats för fyra personer. På gårdsplanen finns det en bastu och en brunn.

Iso-Valvatti, som är belägen ca 1 km från stugan, är en före detta sjö, som under åren 1927-1930 har dränerats för slåtterbruk. På vassområdets strand finns det en eldplats och ett fågeltorn, från vilket man utan att störa kan betrakta bl.a. bläsänder, svarthakedoppingar och skedänder. På 2,8 kilometers avstånd, finns Vähä-Valvatti eldplats på sjöstranden. På båda sidorna av stigen som leder till stranden finns det stenrösen, som troligen härstammar från bronsåldern.

Från Vähä-Valvatti är det 4,2 km till korsningen av Karhunpiilo -hyresstugan och 6,6 km till Lehtosenjärvi skärmskydd. Inom kort efter skärmskyddet tar Hirvaan kierros av söderut mot Koirasalmi. Stamleden fortsätter norrut mot Jatkonjärvi.

Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde 12 km

Etappen börjar i korsningen av stamleden och Hirvaan kierros -rundslinga. En del av leden är stenig och därför långsam att vandra. Efter 5,4 km kommer man till Jatkonjärvi eldplats. Från Jatkonjärvi är det 5,3 km till stranden av sjön Valkeinen. Från korsningen är det möjligt att gå längs en 350 meters avstickare till Pökkelöniemi skärmskydd eller fortsätta direkt till Valkeinens campingområde (1,6 km).

Valkeinens campingområde - Kuivajärvi 15 km

Efter Valkeinens campingområde går leden till en början längs en skogsbilväg. Längs färden kan man vila vid Ruutanalampi väderskydd som är försett med bord. En lämplig rastplats på etappen är eldplatsen på Iso-Vänttäläinens strand, dit det är 9,5 km från Valkeinens campingområde. Därifrån fortsätter leden längs vägen till Lummelampi, som är belägen i en ståtlig tallhed. Norrut från Lummelampi går leden genom urskogarna i Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. Efter 4,3 km från Iso-Vänttäläinen kommer man till stigförgreningen till Raatejärvi hyrestuga. Om man vill, så kan man göra en 700 m lång avstickare västerut till Raatejärvi hyrestuga och bastu. Strax efter Raatejärvis korsning är det möjligt att vika av från stamleden till kåtan Koukkunen (300 m). Efter en kilometer tar etappen slut vid Kuivajärvis parkeringsplats. I närheten av Kuivajärvis parkeringsplats finns också Kuivajärvi hyrestuga.

Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning 13 km

Mellan Kuivajärvi och Saarijärvi är landskapet varierande, leden går i tur och ordning via myrar, skogar och tjärnstränder. Från Kuivajärvi går leden 1,3 km längs sjöstranden till ett gammalt rökpörte, där Kirves-Heikki eldplats finns. Kirves-Heikkis kanal, som finns i närheten, har man tidigare för hand med spade grävt genom momarken. Från rökpörtet fortsätter man 2,9 km till Ahveroinen skärmskydd, och därifrån är det 900 m till Saarijärvi ödestuga och bastu. Under vandringen kan man göra en paus vid retreatstugan, som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Den sista eldplatsen är i norrvästra ändan av Mustanjärvi, 3 km från Saarijärvi reserveringsstuga. Från Mustajärvi är det ännu 5 km till Petäjämäkis friluftsanläggning där stamleden tar slut.

Andra leder

Valkeisen kierros-rundslinga, 5km

Startpunkt: Valkeinen parkeringsområde (Kinnulantie 695, Lestijärvi)

Valkeinen rundslinga är markerad med orange färg på träden.

Valkeinen parkeringsområde - Pökkelöniemi skärmskydd - Valkeinen parkeringsområde, 5 km

Mäntyjärven kierros-rundslinga, 15 km

Startpunkt: Kuivajärvi parkeringsområde (Kuivajärventie 700, Reisjärvi)

Kuivajärvi - Saarijärvi - Raatejärvi - Kuivajärvi, 15 km

Mäntyjärvi rundslinga är markerad med grönt.

Leden är lättframkomlig och lämplig för dagsutflykter. Det finns möjligheter att övernatta i Raatejärvi och Kuivajärvi hyrestugor eller Saarijärvi reserveringsstuga. Man kommer till ledens utgångspunkt genom att först köra ca 8 km från Reisjärvi till Mäntyperä, varefter man tar av till vägen Kuivajärventie. När man kör ca 7 km längs Kuivajärventie kommer man till Kuivajärvi parkeringsplats, som är ledens utgångspunkt.

Kuivajärvi - Saarijärvi 5 km

Från Kuivajärvi går man österut 1,3 km längs den med orange markerade Peuran polkus stamled till ett gammalt rökpörte. Där finns Kirves-Heikkis eldplats. Kirves-Heikkis kanal, som finns i närheten, har man tidigare för hand med spade grävt genom momarken. Från rökpörtet fortsätter man 2,9 km till Ahveroinen skärmskydd, och därifrån är det 900 m till Saarijärvi reserveringsstuga och bastu. Under vandringen kan man göra en paus vid retreatstugan, som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Saarijärvi - Raatejärvi 8 km

Från Saarijärvi reserveringsstuga fortsätter man 1,8 km norrut. Då kommer man till en korsning, där Mäntyjärvi rundslinga förgrenar sig till sydväst från Peuran polkus stamled. Man tar av till vänster mot Mäntyjärvi och följer grön markering. Leden fortsätter längs skogsbilvägen och efter 2,1 km passerar den Mäntyjärvi skogshuggarmuseet som är uthyrd till Reisjärvi hembygdsförening. Från Mäntyjärvi fortsätter man 4 km längs leden till Raatejärvi hyrestuga och bastu.

Raatejärvi - Kuivajärvi 2 km

Från Raatejärvi fortsätter leden österut och förenar sig efter 700 m med Peuran polkus orangemarkerade stamled. Från korsningen är det 1,2 km till ledens utgångspunkt vid Kuivajärvi parkeringsplats. Under vandringen kan du ännu göra en avstickare till kåtan Koukkunen, som ligger 300 m längs avstickaren.

Kotajärven kierros-rundslinga

Startpunkt: Kuivajärvi parkeringsområde (Kuivajärventie 700, Reisjärvi)

Kuivajärvi P - Kirves-Heikkis eldplats - Poskeinen eldplats och kåta - Kuivasjärvi P 6,5 km

Kotajärvi rundslinga är markerad med rosa.

Kanotleder