Ledbeskrivning för Peuran polku -leden

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Lämpliga startpunkter

Stamledens start- och ändpunkter från söder till norr är:

 • Humalajoki parkeringsområde, Perho
 • Valkeinens campingområde, Lestijärvi
 • Metsäpeuranmaas informationscentrum, Lestijärvi
 • Petäjämäkis friluftsanläggning, Reisjärvi

Hirvaan kierros -rundslingans start- och ändpunkt är vid Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska) i Kivijärvi.

Mäntyjärvi rundslingans start- och ändpunkt är vid Kuivajärvis parkeringsplats i Reisjärvi.

Vägvisare i förgrunden och trätrappor som leder upp till gården vid en stor byggnad. På gårdsplanen står det vandrare.

Ledens etapper

Peuran polkus stamled, 77 km

Obs! Peuran polku stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).

Stamleden är inte en rundslinga.

 • Humalajoki - Sysilampi, 10 km
 • Sysilampi - Salamajärvi, 10 km
 • Salamajärvi - Lehtosenjärvi, 17 km
 • Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde, 12 km
 • Valkeinens campingområde - Kuivajärvi, 15 km
 • Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning, 13 km

Hirvaan kierros -rundslinga, 58 km

 • Koirasalmi - Sysilampi, 10 km
 • Sysilampi - Salamajärvi, 10 km
 • Salamajärvi - Lehtosenjärvi, 17 km
 • Lehtosenjärvi - Koirasalmi, 21 km

Mäntyjärvi rundslinga, 15 km

 • Kuivajärvi - Saarijärvi, 5 km
 • Saarijärvi - Raatejärvi, 8 km
 • Raatejärvi - Kuivajärvi, 2 km


Ledmarkering

 • Peuran polku -stamled är markerad med orange färg på träden.
 • Hirvaan kierros -rundslinga är markerad med blått.
 • Mäntyjärvi rundslinga är markerad med grönt.


Förbindelse med andra leder

Kanotleder