Koirasalmi - Sysilampi - Lehtosenjärvi - Koirasalmi 58 km

Koirasalmi - Sysilampi 10 km

Koirasalmi naturstuga i Salamajärvi nationalpark är en bra utgångspunkt för Hirvaan kierros -rundslinga, eftersom det finns både logimöjligheter och en naturstuga i Koirasalmi. I naturstuga finns information om nationalparken och vilka möjligheter till friluftsliv som området erbjuder.

Ett somrigt sjölandskap öppnar sig bakom barrträdets kvistar. Längre ut på sjön finns en båt invid en ö.

Längs etappen finns det sammanlagt sex rastplatser på en halv till två kilometers avstånd från varandra: Koirasalmi skärmskydd och tältningområde, Hiiliniemi eldplats, Ruuhilampi eldplats, Heikinjärvi skärmskydd, Tavilampi eldplats och Kaulus eldplats. På sträckan mellan Heikinjärvi skärmskydd och Kaulus är det förbjudet att vistas och röra sig utanför lederna under fåglarnas häckningstid 1.3 - 15.7.

Det finns ett fågeltorn 7 km från naturstugan på myren Heikinjärvenneva halvvägs mellan Tavilampi och Kaulus. Från tornet har man utsikt över den vida mossen, där bl.a. sädgåsen, brushanen och gluttsnäppan trivs. Med god tur kan man även se en kungsörn. Sina observationer kan man anteckna i observationshäftet som finns i en låda.

Strax efter Heikinjärvenneva går en avstickare från leden till Kaulus gamla slåtterbastu, där de som slog mossens starrhö brukade övernatta. Den sista eldplatsen på etappen finns vid slåtterbastun. Efter det fortsätter leden ännu 2,1 km och etappen slutar vid parkeringsplatsen. Därifrån fortsätter leden mot Sysilampi hyres- och ödestuga.

Sysilampi - Salamajärvi 10 km

Från Sysilampis parkeringsplats är det 700 m till Sysilampi öde- och hyresstugor. Ödestugan är alltid öppen. I hyresstugorna 1, 2 och 3 finns det två, sex och sex bäddplatser. Det finns en eldplats,  en brunn samt ett tältningsområde på gården.

Två separata naturstigar börjar från Sysilampistugan. Barnens naturstig, 1,5 km, går till Hepolampi och tillbaka. Pakosuo naturstig, 4,3 km, börjar vid Sysilampi parkeringsplats eller vid Sysilampistugan. Pakosuo naturstig är en intressant stig som presenterar Suomenselkäs ursprungliga natur i dess mest typiska tillstånd (på finska).

Från Sysilampi fortsätter leden mot Salamajärvi. Ifall du har tålamod att gå tyst och försiktigt kan du med god tur få syn på en skogsvildren eller en älg på mossen. Leden korsar också bäcken Matopuro, som på våren svämmar över spångerna. Då är det bäst att ha gummistövlar på fötterna. På Salmijärvis strand finns Jyrkkäniemi utsiktsplats, där det också finns en eldplats. Det är 3,7 km från Sysilampistugan till Jyrkkäniemi. Ungefär 1 km från Jyrkkäniemi finns det en stor tjärdal bredvid stigen. På Salamajärvis strand i Pitkälahti finns det ett tältningområde, en ödestuga och en eldplats. Från Pitkälahti är det 2 km till parkeringsplatsen vid Perho-Kinnula -vägen, där etappen slutar.

Salamajärvi - Lehtosenjärvi 17 km

Det finns ett skärmskydd med eldplats på Ahvenlampis strand, 3,3 km norr om parkeringsplatsen. Därifrån är 3,5 km längs leden till Valvatti ödestuga. Stugan är en gammal skogvaktarbostad med plats för fyra personer. På gårdsplanen finns det en bastu och en brunn.

Iso-Valvatti, som är belägen ca 1 km från stugan, är en före detta sjö, som under åren 1927-1930 har dränerats för slåtterbruk. På vassområdets strand finns det en eldplats och ett fågeltorn, från vilket man utan att störa kan betrakta bl.a. bläsänder, svarthakedoppingar och skedänder. På 2,8 kilometers avstånd, finns Vähä-Valvatti eldplats på sjöstranden. På båda sidorna av stigen som leder till stranden finns det stenrösen, som troligen härstammar från bronsåldern.

Från Vähä-Valvatti är det 4,2 km till korsningen av Karhunpiilo -hyresstugan och 6,6 km till Lehtosenjärvi skärmskydd. Inom kort efter skärmskyddet tar Hirvaan kierros av söderut mot Koirasalmi. Stamleden fortsätter norrut mot Jatkonjärvi.

Lehtosenjärvi - Koirasalmi 21 km

Etappen börjar på södra stranden av Lehtosenjärvi i korsningen av stamleden och Hirvaan kierros -rundslinga. Ca 1,6 km från Lehtosenjärvi finns det ett skärmskydd på Sääksjärvis strand. Från Sääksjärvi är de 1,9 km till Pieni Sääksjärvi hyresstuga. Därefter kommer Nielujärvi på 3,5 km:s avstånd från hyresstugan. Nielujärvi, som har namn om sig som en rik fågelsjö, har ett fågeltorn på stranden samt 400 m längre bort på älvstranden ett skärmskydd. Härifrån fortsätter man längs ån Koirajoki till Perho-Kinnula -vägen, varefter leden på nytt förenas med Salamajärvi nationalparks leder. Leden fortsätter genom Koirajokis urskogsområde mot Koirasalmi. På urskogsområdet, som länge bevarats orört, är det förbjudet att vistas eller röra sig utanför stigarna 1.3 - 15.7.

På färden kan man pusta ut vid Talviaho eldplats eller vid skärmskyddet som byggts på stranden av Pyydyskoski. Från Nielujärvi är det 7 km till Koirajoki eldplats och 9,4 km till Pyydyskoski. Vid Pyydyskoski är det också tillåtet att tälta. Skogsarbetarförläggningen som funnits vid Pyydyskoski har rivits, men dammkonstruktionerna som gjorts för flottningens behov är kvar. Från Pyydyskoski är det ca 4 km till ledens ändpunkt i Koirasalmi. Längs sträckan finns Hiiliniemi eldplats och Koirasalmi skärmskydd och tältningområde.

De mest entusiastiska vandrarna kan som avslutning på färden gå och beundra Salamanperä naturreservat söder om Koirasalmi. I naturreservatet får man endast röra sig på leden som går genom området. Det är förbjudet att bl.a. plocka växter samt att göra upp eld.

En kota med sadeltak. Lövskog i bakgrunden.