Leder i Salamajärvi

27.3.2020
Städningen av hyresstugorna vid Salamajärvi har effektiverats. Städningen sköts av företagaren och gäller hyresstugorna; Sysilampi 1, 2, 3, Pieni Sääksjärvi, Maahinens kåta och rummen i Koirasalmi naturstuga. Därav kan man hyra objekten som normalt. Tillägsuppgifter: Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).

Friluftsleder och stigar

I Salamajärvi nationalpark finns det totalt cirka 60 km markerade leder. Lederna är till stor del steniga och därför krävande. Vandringslederna är en väsentlig del av lednätverket Peuran polku.

Ledernas startpunkter

Se mer information och vinterunderhållet för parkeringsplatserna.

Friluftsleder

Koirasalmi tillgängliga led: myren (380m / riktning) och näset (400 m / riktning)

Krävande handikappled symbol. 

Vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll
Krävande tillgänglig naturled, framkomlig med barnvagn samt i rullstol med assistent

Från Koirasalmi tillgängliga led kan du göra en avstickare till myren Joutsenlamminneva för att njuta av doften av skvattram och vandra mellan två sjöar längs en sandväg på ett smalt näs. Leden är framkomlig i rullstol med en assistent.

En sandväg leder över ett smalt näs mellan två sjöar.

Startpunkt

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Koirasalmi naturstuga: caféet och inkvarteringen är tillgängliga med rullstol.

Koirasalmi naturstugas gård: tillgänglig eldplats, tillgänglig kåta att hyra, tillgänglig utsiktsbrygga och tillgänglig torrtoalett.

På andra sidan Koirasalmi sund: Tillgängligt skärmskydd i form av en kåta samt avgiftbelagda tält- och husvagnsplatser och möjlighet att fiska från stranden för personer med nedsatt rörlighet.

Ledbeskrivning

Koirasalmi tillgängliga led startar från naturstugans gård och leder i två riktningar: till myren och till näset. Etappen till myren Joutsenlamminneva är 380 meter lång i ena riktningen och längs leden får du uppleva stämningen på en riktig myr. Leden består av en bred grusstig och spångar. Längs leden, som är en del av naturstigen Vasan kierros, finns tre informationstavlor med fakta om skogsrenens liv.

Från naturstugan i riktning mot näset leder en sandväg som går längs det smala näset mellan Iso Koirajärvi och Pieni Koirajärvi till andra sidan av sundet (400 meter i ena riktningen). På andra sidan sundet finns ett tillgängligt skärmskydd i form av en kåta, tält- och husvagnsplatser samt möjlighet att fiska från stranden för personer med nedsatt rörlighet.

En sandväg leder in mot skogen längs en sjöstrand.

Anmärkningar

Vedbodarna vid eldplatserna är inte tillgängliga och leden har några små backar och ojämn grusbeläggning, så besökare i rullstol behöver ha en assistent.

Naturstigen Vasan kierros, 2 km rundslinga

Vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll
Lättframkomlig, många spångar

På naturstigen Vasan kierros vandrar du på spångar i skogsrenens spår och får information om detta hemlighetsfulla djurs liv. Leden går runt den vackra sjön Pieni Koirajärvi och är särskilt lämplig för barnfamiljer.

Spångar utmed stranden till en sjö.

Startpunkt

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Tjänster vid Koirasalmi naturstuga

Koirasalmi naturstugas gård: tappställe, torrtoalett, avfallssortering, bastu att hyra, Maahisen vuokrakota kåta att hyra, 2 eldplatser, brygga samt avgiftsbelagda husvagnsplatser.

På andra sidan Koirasalmi sund: skärmskydd i form av en kåta, torrtoalett samt avgiftsbelagda tält- och husvagnsplatser.

Ledbeskrivning

Ledmakering: vit målarfärg
Rekommenderad färdriktning: medsols

Naturstigen Vasan kierros startar från Koirasalmi naturstugas gård. Den första informationstavlan vid naturstigen finns vid kåtan Maahisen vuokrakota. Början av leden fram till den tredje informationstavlan (380 m) är framkomlig med rullstol eller barnvagn. Därefter går leden över smala spångar och en skogsstig. I den norra ändan av Pieni Koirajärvi går leden förbi en ståtlig djävulsåker. Till slut kommer du fram till andra sidan av Koirasalmi sund, där du kan äta din matsäck vid ett skärmskydd i form av en kåta eller vid en eldplats. Den sista biten fram till naturstugan (400 m) går längs en sandväg som också är framkomlig med rullstol eller barnvagn. Naturstigen Vasan kierros är lättframkomlig med undantag av en kort etapp där stigen är stenig.

Sevärt

Informationstavlor med fakta om skogsrenens liv utmed naturstigen, 6 st.

Strandlandskapet vid Pieni Koirajärvi

Djävulsåker

Lasten luontopolku (Barnens naturstig), 1,5 km rundslinga (från parkeringsplatsen totalt 2,9 km)

Vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll
Relativt lättframkomlig

Barnens naturstig startar från gårdstunet vid Sysilampi stugor och är en trevlig led i synnerhet för barnfamiljer som övernattar vid Sysilampi.

Startpunkt

Sysilampi ödestuga, Sysilammentie, Perho

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Det finns ingen egentlig rastplats vid leden.

Ledens start- och slutpunkt vid Sysilampi: hyresstugor och bastu samt eldplats, torrtoalett, ödestuga, tältplatser och brunn som får användas av alla besökare. Ta med dig eget toalettpapper. Parkeringsplatsen ligger 700 meter från ledens startpunkt.

Två vandrare och en hund i koppel på en rastplats.

Ledbeskrivning

Ledmakering: grön målarfärg

Leden startar från gårdstunet vid Sysilampi stugor och går först söder om Sysilampi en liten runda vid Hepolampi strand. Slutet av naturstigen följer samma led som i början.

Sevärt

Sju informationstavlor som presenterar allt från vättarnas boplatser till insektlivet i skogstjärnarna (på finska).

Anmärkningar

Parkeringsplatsen ligger 700 meter från ledens startpunkt på gårdstunet vid Sysilampi stugor.

 Pakosuon kierros 4,3 km rundslinga

Vandringstid 1,5 h, inget vinterunderhåll
Stenig stig, delvis spångbelagd

Naturstigen Pakosuon kierros leder runt den storslagna myren Pakosuo, där också skogsrenar betar på sommaren.

En informationstavla med text och ritade bilder av områdets fåglar. I bakgrunden skymtar ett myrlandskap.

Startpunkt

Sysilampi parkeringsplats, Sysilammentie, Perho

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

En spång på myren.

Friluftskonstruktioner

Sysilampi: hyresstugor och bastu samt eldplats, torrtoalett, ödestuga, tältplatser och brunn som får användas av alla besökare. Ta med dig eget toalettpapper.

Ledbeskrivning

Ledmakering: grön målarfärg
Rekommenderad färdriktning: motsols

Naturstigen Pakosuon kierros startar från Sysilampi parkeringsplats. Leden går genom ett ödemarksliknande landskap över myrmark och myrholmar.

Sevärt

Åtta informationstavlor som presenterar Pakosuos flora och fauna (på finska).

Metsäperäläisen taival, 6,2 km rundslinga

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Mycket stenig stig

Rundslingan Metsäperäläisen taival runt sjön Iso Koirajärvi är ett utmärkt alternativ för dig som planerar att vandra ett par timmar. Rejäla kängor behövs för terrängen är stenig.

En stenig stig genom skogen vid stranden av en sjö.

Startpunkt

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Mångsidig service vid Koirasalmi naturstuga, där leden startar och slutar

Hiiliniemi: eldplats och torrtoalett

Pahkahonganlahti: skärmskydd i form av en kåta och torrtoalett

Ta med dig eget toalettpapper.

Skärmskydd med en skylt med namnet Pahkahonganlahti. På skärmskyddets tak finns det ett tunt lager snö.

Ledbeskrivnint

Ledmakering: grön målarfärg
Rekommenderad färdriktning: medsols

Rundslingan Metsäperäläisen taival går genom ödemarksliknande terräng utmed Iso Koirajärvis vackra stränder. Stigen är smal och stenig. Vi rekommenderar att du vandrar i riktning medsols, så att du klarar av den stenigaste etappen i början av din vandring. Pahkahonganlahti skärmskydd är en utmärkt rastplats i den norra ändan av Iso Koirajärvi.

Sevärt

Fördjupningar efter gamla tjärdalar på Iso Koirajärvis västra strand.

Pahapuron lenkki, 7 km rundslinga

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Stenig stig, delvis spångbelagd

Rundslingan Pahapuron lenkki bjuder på fridfull och tyst natur, där själen får ro. Med lite tur kan du få syn på skogsrenar eller spår av dem.

En spång leder över en stenåker och fortsätter mot ett myrområde, vid sidan av myren växer enstaka tallar.

Startpunkt

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Pahapuron lenkki broschyr (julkaisut.metsa.fi, pdf 1005 KB, på finska)

Friluftskonstruktioner

Kangaslampi: bord och bänk

Mångsidig service vid Koirasalmi naturstuga, där leden startar och slutar

En vandrare iförd solglasögon sitter i dörröppningen till en lada.

Ledbeskrivning

Ledmakering: grön målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Rundslingan Pahapuron lenkki vandrar du på spångar över myrar och en djävulsåker. Skogsstigarna är smala och steniga, och i naturreservatet står ståtliga sköldbarksfuror invid stigarna. På vägen tillbaka till Koirasalmi går leden delvis längs samma stig som i början. Du kan också välja att fortsätta runt Pieni Koirajärvi längs naturstigen Vasan kierros. Då blir vandringen 900 meter längre.

Två vandrare promenerar iväg längs en spångstig. Bredvid leden finns det en skylt med texten Luonnonsuojelualue (naturskyddsområde).

Anmärkningar

Rundslingan Pahapuron lenkki går delvis genom Salamanperä naturreservat, där det är förbjudet att avvika från den markerade stigen.

Sevärt

Lada på en kärräng och skogsrenarnas stigar

Urskogstallar med brandlyror i Salamanperä naturreservat

Vaatimen kierros, 18 km rundslinga

Vandringstid 5–7 h, inget vinterunderhåll
Stenig stig, reservera tillräckligt med tid och rejäla kängor.

På rundslingan Vaatimen kierros får du bekanta dig med många sidor av ödemarksnaturen i Salamajärvi nationalpark. Reservera hela dagen för vandringen och packa en ordentlig matsäck!

En djävulsåker omgiven av skog.

Startpunkt

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Mångsidig service vid Koirasalmi naturstuga, där leden startar och slutar

Hiiliniemi: eldplats, ingen toalett

Heikinjärvi: skärmskydd och torrtoalett

Pyydyskoski: skärmskydd i form av en kåta och torrtoalett

Ahvenlampi hyresstuga (rör dig inte på gårdsplanen om det finns hyresgäster i stugan).

Ta med dig eget toalettpapper. 

I en korsning mellan två lederna finns det skyltar med texten Sysilampi, Lintutorni (fågeltorn) 5,4 samt Pyydyskoski 2,7 och Koirasalmi 0,9.

Ledbeskrivning

Ledmakering: röd målarfärg

Vid den populära rundslingan som startar från Koirasalmi naturstuga finns många lämpliga rastplatser för vandrare. Över myrarna vandrar du på spångar och över moarna på steniga stigar. Söder om Heikinjärvi får du beundra ett av nationalparkens mest storslagna blockfält. Gammal flottningsdamm och ruinen efter en skogshuggarstuga vid Pyydyskoski.

Risuperä förbindelseled, 7,2 km/riktning

Vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll
Stenig stig, delvis spångbelagd

På förbindelseleden mellan Koirasalmi och Risuperä får du njuta av lugnet i naturen. Leden går genom Salamanperä naturreservat, där vilda djur lever fritt men vandrare måste hålla sig på den markerade stigen. 

En hög stenar bredvid skogsstigen.

Startpunkter

Koirasalmi naturstuga, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi

Risuperä parkeringsplats, Perhontie 1461, Kivijärvi

Salamajärvi nationalpark broschyr (julkaisut.metsa.fi)

Friluftskonstruktioner

Kangaslampi: bord och bänk. 

Mångsidig service vid Koirasalmi naturstuga, där leden startar eller slutar beroende på vilken riktning du väljer att vandra. 

Ledbeskrivning

Ledmakering: gul målarfärg

Om du startar från Koirasalmi vandrar du till en början längs samma led som Vasan kierros och Pahapuron lenkki. Markeringar med gul målarfärg på träden leder till Risuperä. Leden går genom varierande skogsterräng, till största delen i Salamanperä naturreservat.

Sevärt

Rester av stenugnen i ett pörte.

Kyrkstenar vid leden, där man rastade under kyrkfärder.

Anmärkningar

I naturreservatet är det inte tillåtet att lämna den markerade stigen eller plocka svamp eller bär.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Salamajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Salamajärvi


Pdf 1,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset