Leder i Salamajärvi

27.3.2020
Städningen av hyresstugorna vid Salamajärvi har effektiverats. Städningen sköts av företagaren och gäller hyresstugorna; Sysilampi 1, 2, 3, Pieni Sääksjärvi, Maahinens kåta och rummen i Koirasalmi naturstuga. Därav kan man hyra objekten som normalt. Tillägsuppgifter: Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).
 

Friluftsleder och stigar

Lednätets sammanlagda längd i Salamajärvi nationalpark uppgår till ca 60 km. Nationalparks leder utgör en väsentlig del av Peuran polku -friluftslednätet.

 En spång leder över en stenåker och fortsätter mot ett myrområde, vid sidan av myren växer enstaka tallar.

Ledernas startpunkter

Det är enklast att starta vid Koirasalmi naturstuga. Andra startpunkter är nationalparkens parkeringsplatser och Salamanperä naturreservats parkeringsplats.

Peuran polku -friluftsledens startpunkter utanför nationalparken är Joutenhovi Perho Naturturismcenter, Metsäpeuranmaa informationscentrum och Valkeinens campingområde i Lestijärvi samt Petäjämäki friluftsanläggning i Reisjärvi.

En ung kvinna och en man med ryggsäckar tittar på en karta. I bakgrunden finns en sjö.

Naturstigar

 • Lasten luontopolku (Barnens naturstig) är en 1,5 km lång rundslinga, som går till Hepolampi. På naturstigen blir man bekant med olika särdrag i nationalparksterrängen: myrar och skogar, älvornas och trollens hembygder samt skogstjärnarnas insekter (på finska). Det finns skyltar i naturstigens korsningar.
 • Pakosuon kierros är en 4,5 km lång rundslinga, som är markerad med grön färg. Informationstavlorna lyfter fram den närliggande naturens invånare, växter och djur, samt skildrar Salamajärvis skogar och myrar (på finska). Det finns skyltar vid naturstigens korsningar.

Rundslingor

 • Vasan kierros, är en 2,3 km lång rundslinga runt Pieni Koirajärvi. Obs! Spångarna förnyas. Därför är Vasan kierros -leden för tillfället ur bruk! (21.4.2020)
 • Pahapuron lenkki, 7 km, är en rundslinga som är markerad med grön färg. Obs! Spångarna i början av leden förnyas (21.4.2020). Vid Koirajärvi börjar en led som följer Pieni Koirajärvis strand söderut till Salamanperä naturreservat. Naturen i Salamanperä avviker litet från nationalparkens natur. Landskapet saknar de stora aapamyrarna och skogarna är frodigare och i större utsträckning i naturligt tillstånd. De ståtliga silvergråa överståndarna som överlevt skogsbränder är något man minns av naturreservatet. I Kangasjärvi förgrenar sig en stig till Risuperä från rundslingan (4,9 km enkel riktning).
  • Service: Koirasalmi naturstugas (koirasalmi.com, på finska och engelska) service (kiosk, inkvarteringsutrymmen, bastu, dusch), Koirasalmi kåtaformat skärmskydd, eldplatser och brunn.
  • Sevärt: Bottnet av en tjärdal och dalpörtets stenugn i Joutsenlamminkangas, ängslada vid Pahapuro älven och ståtliga tallar som har överlevt skogsbränder vid Kangasjärvi sjön. Vid de stora stenarna (kyrkstenarna) invid leden till Risuperä rastade man under kyrkfärder.
  • Kom ihåg, att i naturreservatet är det tillåtet att endast röra sig på stigarna!
 • Metsäperäläisen taival, 6,2 km, markerad med grön färg, går runt Iso Koirajärvi. Koirakangas öster om Iso Koirajärvi är mycket stenig.
  • Service: Koirasalmi naturstugas (koirasalmi.com, på finska och engelska) service (kiosk, inkvarteringsutrymmen, bastu, dusch), Koirasalmi kåtaformat skärmskydd, eldplatser och brunn, Hiiliniemi eldplats och Pahkahongankangas kåtaformat skärmskydd.
  • Sevärt: Fördjupningarna efter de gamla tjärdalarna väster om Koirajärvi, ruinerna efter den gamla skogshuggarstugan i Pahkahongankangas.
 • Vaatimen kierros, 18 km, markerad med röd färg, går via Koirasalmi - Heikinjärvi - Pyydyskoski - Ahvenlampi - Koirasalmi. Invid denna populära rundslinga som börjar vid Koirasalmi stuga finns det många rastställen som lämpar sig för friluftsfolk. Längs leden finns en av nationalparkens ståtligaste blockfält före Heikinjärvi. Över myrarna går man på spångar och på moarna på steniga stigar.
  • Service: Koirasalmi naturstugas (koirasalmi.com, på finska och emgelska) (kiosk, inkvarteringsutrymmen, bastu, dusch), Koirasalmi kåtaformat skärmskydd, eldplatser och brunn, Hiiliniemi eldplats, Ruuhilampi eldplats, Heikinjärvi skärmskydd, Pyydysjärvi kåtaformat skärmskydd, Ahvenlampi hyrestuga (man bör inte röra sig på gårdsplanen ifall det finns hyresgäster i stugan).
  • Sevärt: De ståtliga blockfälten invid stigen, gammal flottningsdamm och ruinen efter den gamla skogshuggarstugan i Pyydyskoski.
 • Hirvaan kierros -rundslinga, 58 km, markerad med blått. 

Övriga leder

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Salamajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Salamajärvi


Pdf 2,7 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset